Dé specialist voor verduurzaming gebouwen

We zijn dé raadgevend specialist op het gebied van verduurzaming van gebouwen. We werken duurzaam in nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud.

Duurzaamheid is vanzelfsprekend voor wie bouwt aan de wereld van morgen. We willen immers een gezonde en leefbare omgeving, voor onszelf en voor volgende generaties. Wereldwijd staan we daarom voor de opgave om onze grondstoffen efficiënt te gebruiken en over te stappen op hernieuwbare energie. De gebouwde omgeving speelt hierin een cruciale rol. Niet voor niets stellen overheden via wet- en regelgeving steeds hogere eisen aan de prestaties van gebouwen. Er is dus werk aan de winkel. Met expertise en ‘clever technology’ zetten we bij  Worksphere onze schouders onder deze uitdaging – nauw samenwerkend met opdrachtgevers en partners.

Integrale aanpak met Ecolution

Duurzaamheid mag voor Worksphere dan vanzelfsprekend zijn, maar de manier waarop is dat niet. Vanuit onze ervaring en expertise begeleiden we opdrachtgevers stap voor stap naar de beste oplossingen. Onze kracht is hierbij een integrale aanpak. Worksphere Ecolution verzorgt de hele verduurzamingsreis van je vastgoed. Die reis begint bij jouw ambities en brengt je via een verbeterplan en de vakkundige uitvoering tot aan een data gedreven beheer met gegarandeerde prestaties.
Binnen ons werkveld zien we twee grote ontwikkelingen: de energietransitie en circulariteit. Samen met klanten ontwikkelen wij initiatieven om onze keten sluitend te verduurzamen.

Hoe kunnen wij jou helpen met de energietransitie?

Wij bieden verschillende diensten en producten om jou te helpen op het gebied van de energietransitie. Met Worksphere Ecolution verzorgen wij de hele verduurzamingsreis van je vastgoed. Die reis begint bij jouw ambities (EcoVision), het ontdekken van mogelijkheden (EcoScan) en brengt je via een verbeterplan (EcoRoadmap) en de vakkundige uitvoering (EcoAction) tot aan een data gedreven beheer met gegarandeerde prestaties (EcoPerformance).

Hoe kunnen we helpen jouw vastgoed te verduurzamen?

Wij bieden verschillende diensten en producten om jou te helpen op het gebied van de energietransitie. Met Worksphere Ecolution verzorgen wij de hele verduurzamingsreis van je vastgoed.

Energietransitie

De overheid stelt steeds strengere normen om de overgang van fossiele naar duurzame energie te versnellen. Daardoor is er werk aan de winkel in de bouw- en installatiewereld. Nu al zijn dienstverlenende organisaties verplicht om een energiemanagementsysteem (EMS) toe te passen. In 2020 moet 14 procent van alle energie in nieuwe en gerenoveerde gebouwen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. In 2023 is voor bestaande gebouwen met een kantoorfunctie energielabel C verplicht. En in 2030 moeten kantoorfuncties zelfs over label A beschikken. Ook eist de overheid dat alle nieuwe en gerenoveerde gebouwen vanaf 2022 bijna energieneutraal (BENG) zijn. Worksphere is dé raadgevend specialist op het gebied van verduurzaming van gebouwen. Wij denken mee over oplossingen waarmee organisaties de energieprestaties van hun gebouwen kunnen verbeteren en de milieu-effecten tot een minimum kunnen beperken.

Circulariteit

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het landelijke grondstoffengebruik. Wij willen hier verandering in brengen via circulariteit. Oftewel: grondstoffen niet verspillen, maar zo slim mogelijk (her)gebruiken. Door te zorgen dat producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur hebben, kunnen we afval tot een minimum beperken. Bij einde levensduur recyclen we het product. Op het gebied van Beheer & Onderhoud zijn ontwikkelingen met name gericht op het verminderen van de afvalstromen, het toepassen van refurbished installatie-onderdelen en het opstellen van een circulair MJOP.

Onze ambitie is dat er vanaf 2025 honderd procent grondstoffen voor nieuwe producten vrijkomen op al onze kantoren en projecten. We beperken de hoeveelheid vrijkomend afval zoveel mogelijk en hergebruiken of recyclen de dan nog vrijkomende afvalstromen. Het verminderen en daadwerkelijk voorkómen van afval vindt inmiddels plaats op onze kantoren en (grote) projecten.

Collega's vertellen

Artikel

EcoVision: het start met een ambitie – Worksphere

Lees meer
Lees meer over EcoVision: het start met een ambitie – Worksphere

Artikel

Ecolution: jouw gids tijdens de reis van verduurzaming, Rob Daams blogt

Lees meer
Lees meer over Ecolution: jouw gids tijdens de reis van verduurzaming, Rob Daams blogt

Artikel

Verduurzamen: houd het beheersbaar

Lees meer
Lees meer over Verduurzamen: houd het beheersbaar

Artikel

Verduurzamen met EED: van scan naar routekaart met Worksphere Ecolution. Gijs blogt

Lees meer
Lees meer over Verduurzamen met EED: van scan naar routekaart met Worksphere Ecolution. Gijs blogt

Whitepaper Duurzaamheid

In de gratis whitepaper Duurzaamheid brengen we je op de hoogte van de wetgeving, beschrijven we de uitdagingen voor vastgoedeigenaren en -beheerders en maak je kennis met het energietransitiemodel van Worksphere.