Verduurzaming

Hieronder wordt het Ecolution stappenplan weergegeven. Dit stappenplan bestaat uit 5 stappen om verduurzamingsvraagstukken gestructureerd te behandelen.

EcoVision
We helpen onze klanten in het bepalen van hun ambities en doelstellingen voor de korte en lange termijn in de energietransitie van hun vastgoed.

EcoScan
We analyseren de prestaties en omgevingsimpact van een gebouw of vastgoedportefeuille. Ook bepalen we hoe die zich verhoudt tot het klimaatakkoord van Parijs, de Nederlandse wetgeving en de eigen doelen van de klant.

EcoRoadmap
We vertalen de conclusies uit de EcoVision en EcoScan naar een concreet meerjarenverbeterplan, met investeringsraming en businesscase.

EcoAction
We ontwerpen en realiseren de gekozen energiemaatregelen, zowel in groot- als kleinschalige projectaanpak als binnen planmatig onderhoud.

EcoPerformance
We monitoren, analyseren, voorspellen en optimaliseren het energiegebruik en de gebouwprestaties. We garanderen de afgesproken energieprestatie.

Verduurzaming