RASCI

Hieronder wordt onze RASCI ten behoeve voor de Hogeschool Utrecht weergegeven.Met deze RASCI borgen wij heldere taken en rollen voor dit project.

RASCI
In de RASCI zijn al uw eisen, taken en verantwoordelijkheden uiteengezet en gekoppeld aan onze medewerkers. In het downloadbestand (na de screenshot) wordt deze op volledige grootte weergegeven.