Implementatiedashboard

Tijdens de implementatiefase heeft u op ieder moment inzicht en grip op de voortgang van de implementatie doordat wij een implementatiedashboard inrichten.

Via de portal zijn alle implementatiewerkzaamheden en de voortgang hiervan continu inzichtelijk, waarvan wij onderstaande screenshots hebben ingevoegd.

In het downloadbestand (na de laatste screenshot) worden deze op volledige grootte weergegeven.

Hoofdscherm
De voortgang op de gehele implementatie wordt links weergegeven en eventuele opmerkingen worden gedurende de implementatie geregistreerd.

Dashboard
Het voortgangspercentage wordt per module weergegeven,
waarbij er per module –op activiteit-niveau– op de voortgang kan worden
ingezoomd. Afhankelijk van de klantwensen kan een module worden ingericht.

Dashboard
De voortgang van iedere module is gekoppeld aan een specifieke activiteit in de implementatieplanning. De implementatiemanager zal de status van iedere activiteit, het gereedheidspercentage bijwerken en eventuele opmerkingen registreren. Hieronder is aanvullende data (status, voortgangspercentage etc.) zichtbaar gemaakt t.o.v. de ingediende implementatieplanning.

KPI Managementdashboard

Wij richten voor u het KPI managementdashboard in. Dit dashboard geeft u actuele inzage in de status van de KPI’s en kan desgewenst met klantspecifieke managementinformatie worden aangevuld.