Realisatie en revitalisatie als specialiteit

Innovatief en toekomstbestendig (ver)bouwen, dat is onze specialiteit. We realiseren daarmee een duurzame en prettige verblijfsomgeving.

Een comfortabele, duurzame en energiezuinige omgeving waarin mensen prettig kunnen werken en verblijven. Bij Worksphere zetten we ons in voor de realisatie van bijvoorbeeld kwalitatief hoogwaardige scholen, kantoren en ziekenhuizen. Bij onze projecten staat de gebruiker altijd centraal.

Oude gebouwen blazen we nieuw leven in

Via revitalisatie geven we verouderde gebrouwen een tweede leven. Zo zorgen we voor minder energieverbruik en een betere marktwaarde van je pand. We passen installaties in het gebouw aan en voeren bouwkundige verbeteringen door. En we zorgen meteen voor verduurzaming, wat de gezondheid, het comfort en de veiligheid van de gebruiker ten goede komt.

Integrale aanpak

Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw: we kiezen altijd voor een integrale aanpak. Dat betekent dat we uitgebreid in gesprek gaan met jou als opdrachtgever, maar eventueel ook met de eigenaar, gebruiker en ontwerper van een pand. En met adviseurs en facilitair managers. We benaderen een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Dat leidt tot de beste oplossing.

Bovendien hebben we oog voor de totale opbrengsten en kosten, gemeten over de hele levensduur van jouw pand. Tijdens het maken van het ontwerp denken we al na over de exploitatie. Kies je in de ontwerpfase voor kwaliteit, dan betaalt zich dat terug in beperkt energieverbruik en lage huisvestingskosten. We vertalen jouw wensen naar technische specificaties en verzorgen dan de realisatie.

Jouw werk gaat gewoon door

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden staan de continuïteit van jouw bedrijfsvoering en het beperken van overlast bovenaan onze prioriteitenlijst. Als we klaar zijn, nemen we graag het beheer en onderhoud voor onze rekening.