Het verschil tussen beheer en beheersing

Worksphere is het proactief technologiebedrijf dat zich profileert als de regisseur van alle data gedreven (onderhouds)processen. PULSE Core is hét platform waarmee Worksphere de verbinding legt.

Duurzaam gebouwbeheer
In een groeiende onderneming is een aantrekkelijke werkomgeving van groot belang om de beste mensen aan te trekken en te behouden. Dit gaat hand in hand met het duurzaam exploiteren van gebouwen bij de laagst mogelijke kosten over de gehele levensduur. Comforteisen vertalen zich in steeds hogere beschikbaarheid. Deze optimalisatie, door middel van integraal en data gestuurd gebouwbeheer gaat niet vanzelf.

Datagestuurde dienstverlening
PULSE Core zet de data van de mens, techniek en omgeving om naar informatie. Door 24/7 te monitoren, afwijkingen en gedrag te voorspellen worden storingen voorkomen. Hetgeen tegelijkertijd de levensduur verlengt, energieverbruik en onderhoudskosten reduceert. Het resultaat, een voorspelbare en gepersonaliseerde dienstverlening. En bovenal een comfortabele werkomgeving.

PULSE Core is een erkend energiemonitoringsysteem en voldoet daarmee aan de sinds 1 januari voor veel gebouwen geldende wettelijke verplichting.