Ontwikkeling is mogelijkheden creëren

Bij ontwikkelen en revitaliseren van vastgoed verbeteren we de verblijfsomgeving. En combineren we functies, zoals werken, wonen, recreëren en reizen.

Vastgoedontwikkeling is een complexe puzzel van wensen, voorwaarden en eisen. Het gaat erom de stukjes zó in elkaar te leggen dat voor alle betrokken partijen een inspirerend project ontstaat. De oplossing voor die puzzel is nooit hetzelfde.

Bij alle projecten die we ontwikkelen of herontwikkelen is ons uitgangspunt de wens van de toekomstige gebruiker en de visie van onze partners. Onze belangrijkste taak is het creëren van mogelijkheden. Om te wonen, te werken, gezond te zijn, te leren. Kortom: de wereld van morgen creëren we vandaag.

Wat wij jou bieden bij projectontwikkeling
Wij bieden jou kennis van zaken, creativiteit, ambitie en het lef om te kiezen voor onconventionele oplossingen. We werken actief samen met gemeenten, corporaties, co-ontwikkelaars, architecten en omwonenden. En we zorgen ervoor dat nieuwe bebouwing past bij de omgeving. Of het nu gaat om een binnenstedelijke herontwikkeling, een gebiedsontwikkeling aan de rand van de stad, rond een OV-knooppunt of ‘in de wei’.

Slim en duurzaam revitaliseren
In Nederland staan nog altijd veel vastgoed leeg. De uitdaging is om deze vierkante meters aan te passen aan de veranderende behoeften in de samenleving. Samenwerkende zzp’ers bijvoorbeeld. Of kritische young professionals die meer ‘beleving’ zoeken in een pand. Ook functieverandering van kantoor naar wonen of hotel biedt kansen. Bovendien is verduurzaming een duidelijke ambitie, zowel van de vastgoedeigenaar als van de gebruiker.

Wij ontwikkelen voor de herontwikkeling van vastgoed diverse concepten, zoals een totaalaanpak die kantoorgebouwen op een slimme manier revitaliseert. Beleving, verduurzaming, ontwerp, realisatie, financiering en zelfs de sprong naar energielabel A komen hierin bij elkaar. Waar het kan, doen we dat zo circulair mogelijk met hergebruik van materialen.