Exploitatie is zorgen voor experience

De gebruikers van een gebouw moeten zich daar goed voelen. Wij exploiteren jouw gebouw met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en besparingen.

Een prettige en gezonde werkomgeving zorgt voor tevreden, fitte en productieve medewerkers. Ook draagt het bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering en lagere energielasten. Worksphere zorgt dat de gebruikers van jouw pand alles vinden wat ze nodig hebben om goed te functioneren. Een aangename temperatuur, perfecte verlichting en optimale internetverbindingen.

Met onze expertise op het gebied van huisvestingsvraagstukken nemen we jou de exploitatie van je gebouw voor een lange periode uit handen en creëren we een optimale werkomgeving tegen minimale kosten.

Gebruikerservaring optimaliseren
Gebouwen bestaan uit verschillende onderdelen met elk een eigen functie. Denk aan aankomst, receptie, vergaderen, verblijven en werken. Domeinen noemen we dat. Wij brengen per domein de gebruikersbehoeften en succesfactoren nauwkeurig in kaart. Die inzichten gebruiken we voor het inrichten van het beheer en onderhoud en de facilitaire dienstverlening. Zo optimaliseren we de gebruikerservaring.

Wat doen we voor je?
We kunnen zowel het technische beheer en onderhoud van alle installaties (hard services) als de facilitaire diensten (soft services) op ons nemen. Voor het technisch beheer beschikken we over een landelijk netwerk van ervaren specialisten. Voor de beveiliging, catering, schoonmaak en andere facilitaire diensten werken we samen met deskundige partners. We voeren hierbij altijd zelf de regie, zodat jij één aanspreekpunt hebt. We coördineren het gehele beheer en onderhoud van jouw pand en staan garant voor kwaliteit.

Prestatiecontract of DBFMO
In een resultaatgerichte overeenkomst vertalen we de (veranderende) vraag van gebruikers naar kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s). Denk daarbij aan energieverbruik en storingspercentage. Aan de hand daarvan beoordeel je snel en eenvoudig de kwaliteit van onze dienstverlening. Met ons unieke monitoringsysteem heb je elk gewenst moment inzicht in de behaalde prestaties.

Bij een publiekprivate samenwerking (PPS) werken we vaak op basis van een DBFMO-contract. Deze contractvorm omvat ontwerp, bouw of renovatie, financiering, beheer en onderhoud en facilitaire dienstverlening voor gemiddeld 20 tot 30 jaar. Een DBFMO-contract stimuleert innovatieve oplossingen die de kwaliteit van de leefomgeving en het energiegebruik, de levensduur en de financieringsmogelijkheden van gebouwen positief beïnvloeden.

Toekomstbestendig
De toekomstwaarde van gebouwen is een steeds belangrijker investeringscriterium. Wij zoeken daarom naar flexibele oplossingen die zorgen dat gebouwen kunnen meebewegen met veranderingen in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een stijgend of krimpend aantal medewerkers, of de uitbesteding van processen. Wij ontwikkelen concepten waarin we gemakkelijk trends kunnen opnemen, zoals bewust eten of op de bakfiets naar het werk komen. Je wilt immers niet steeds grondig hoeven verbouwen als er iets verandert. Met onze oplossingen kun je de gebruikers van je gebouw blijven boeien en binden. Zo maken we van exploitatie een experience.