Provinciehuis Groningen duurzaam gasloos

Opdrachtgever

Provincie Groningen

Land

Nederland

Locatie

Binnenstad Groningen

Status

Bezig

Complex is gedeeltelijk een rijksmonument, gebouwd in 1400
Al vroeg in de energietransitie had Provincie Groningen de ambitie om het provinciehuis te verduurzamen en zo een voorbeeld te zijn voor andere organisaties. Worksphere ging aan de slag met dit project, dat 18.000 m2 aan werkruimtes en vergaderzalen beslaat. De bestaande WKO stond centraal in het plan. Uitdaging: een deel van het complex stamt uit het jaar 1400 en is een rijksmonument. Isolatie is hier niet mogelijk, waardoor een hoogtemperatuursysteem voor warmteafgifte nodig blijft.

Warmteterugwinning voor de WKO wordt geregeld via het oppervlaktewater van de nabijgelegen gracht

Warmteterugwinning uit de stadsgracht zorgt voor handhaving van de energiebalans in de WKO. Hiervoor legde Worksphere leidingen aan door de historische kademuur, eigendom van Gemeente Groningen. Deze leidingen lopen via het provinciehuis naar de WKO, waar zij de benodigde warmte afleveren.

Minder overlast en lagere kosten door verdere optimalisaties

Het plan voorzag voor de warmtepompen aanvankelijk in 72 kleine buffervaten in de voormalige atoombunker onder het gebouw. Dit betekende boren door zeer dikke muren, wat zou leiden tot hoge kosten en flink wat overlast. Het team van Worksphere werkte een alternatief uit: 4 grote buffers met PCM, een zoutoplossing waarin tot vier keer meer energie kan worden opgeslagen dan in water. Deze konden buiten worden geïnstalleerd, waardoor boren en breken niet meer nodig was.

De oorspronkelijke gasketels op de vierde etage werden in het verduurzamingstraject vervangen door een serieopstelling van hoge- en lagetemperatuurwarmtepompen, netjes geïnstalleerd in de parkeergarage. Voor inkoppeling van de warmtepompen werden de bestaande hoofdleidingen gebruikt, waardoor het afgiftesysteem bleef zoals het was. In het historische gedeelte van het provinciehuis, dat niet geïsoleerd kon worden, kan hierdoor nog steeds warm water afgegeven worden tot wel 80 graden Celsius.
Lees meer
Magazine Duurzaam Gebouwd besteedde uitgebreid aandacht aan dit verduurzamingsproject. Lees HIER het hele artikel.

Volledig gasloos
Doorlopende afstemming met de opdrachtgever, de betrokken adviseur en partijen als de gemeente en de leverancier van de warmtepompen, maakte dat dit project volgens een verregaand geoptimaliseerd plan van aanpak gerealiseerd kon worden. Met lagere kosten en minder overlast tot gevolg. Er werd gewerkt in de historische binnenstad van Groningen en in een provinciehuis dat op een vakantieperiode na in gebruik bleef door de provinciale ambtenaren, al zorgde toenemend thuiswerken door de uitbraak van het coronavirus voor enige ontlasting. Het provinciehuis wordt nu volkomen duurzaam gekoeld en verwarmd zonder inzet van aardgas. Worksphere blijft nog minstens vijf jaar betrokken voor de instandhouding van het warmtepompensysteem.

Meer projecten

Maak kennis met onze andere projecten