Van kazerne naar duurzaam Rijkskantoor de Knoop

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Land

Nederland

Locatie

Utrecht

Status

Bezig

Prettig en gezond werken door datagedreven gebouwbeheer
Comfortabel, energiezuinig, efficiënt en gebruikersgericht. De voormalige Knoopkazerne in Utrecht is na herontwikkeling nu als Rijkskantoor de Knoop een pareltje van datagedreven gebouwbeheer. Met ons eigen integrale monitoringssysteem Strukton PULSE besturen en bewaken we het onderhoud en de exploitatie.
De sloop, renovatie en herontwikkeling vond plaats van 2015 tot en met begin 2018, waarna de onderhouds- en exploitatiefase van 20 jaar is gestart. Het gebouw kent werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum.

Integrale aanpak van ontwerp, revitalisatie, sloop, nieuwbouw, financiering, beheer en onderhoud én facilitaire dienstverlening

Belangrijke gunningscriteria waren duurzaam partnerschap en gastheerschap. De gekozen contractvorm past goed bij deze ambities. R Creators tekende niet alleen voor ontwerp, renovatie en herontwikkeling, maar ook voor financiering, onderhoud, beheer en facilitaire dienstverlening (DBFMO).

Duurzaam samenwerken en duurzaam partnership

R Creators (een consortium van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) ontwikkelde de voormalig Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor. Het project behelst de combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne te Utrecht, voor een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo).

Naast de gebruikelijke gunningscriteria voor een gebouw zijn in dit project duurzaam partnerschap en gastheerschap als gunningcriteria toegevoegd. Daarbij ligt voor Rijkskantoor de Knoop voor wat betreft duurzaamheid de focus niet alleen op het reduceren van energieverbruik en materiaalgebruik, maar ook op maximale flexibiliteit zodat het gebouw en de dienstverlening toekomstbestendig zijn.

Duurzaamheid was bij de aanbesteding van dit project een vereiste. Dat is op veel manieren terug te zien in het resultaat. Op het pand prijkt het energielabel A+++. De energieprestaties liggen ruim 40% onder de nieuwbouwnorm. De warmte ontleent het gebouw aan het gemeentelijke warmtenet. En in totaal 1.660 vierkante meters aan zonnepanelen leveren dagelijks volop schone  energie. Verder kent het gebouw natuurlijke ventilatie, triple glas en een gedeeltelijk groen dak.
Maar rijkskantoor de Knoop is veel meer dan een duurzaam gebouw. Het is een prettige en gezonde werk- en verblijfsomgeving voor alle gebruikers en bezoekers. Met een hoge kwaliteit van huisvesting en dienstverlening. Het geheim hierachter is ons integrale monitoringssysteem.

Datagedreven gebouwbeheer
Met ons eigen gebouwbeheersysteem Strukton PULSE verzamelen en verwerken we data over mens, techniek en omgeving tot bruikbare informatie voor onderhoud en verbetering. Via vele sensoren meten we een enorme hoeveelheid waarden op allerlei gebieden: van het functioneren van installaties tot de temperatuur en de luchtkwaliteit. In Rijkskantoor de Knoop installeerden we zo’n 20.000 sensoren die 24/7 data verzamelen.

1.000'en sensoren, 10.000'en meetwaarden

Het integrale monitoringsysteem bestaat uit een slimme koppeling van het facilitaire monitoringsysteem en het BIM-model met Strukton PULSE en sensortechnologie. Lees de case!