Duurzame nieuwbouw Hogeschool Utrecht

Opdrachtgever

Hogeschool Utrecht (HU)

Land

Nederland

Locatie

Utrecht Science Park

Status

Onderhoud

Van ontwerp en realisatie tot beheer en onderhoud: een integraal project
De ultieme verblijfsplek voor studenten en medewerkers is een gebouw met mooi design, transparant karakter en overal zicht naar buiten. Bekroond met een BREEAM Outstanding-certificaat. De duurzame keuzes die we maakten in de ontwerpfase helpen ons nu het gebouw slim te onderhouden.

Het projectdoel is het ontwerpen, realiseren en onderhouden van een goed, functioneel, kwalitatief en duurzaam onderwijsgebouw.

Met Strukton PULSE, ons eigen platform voor optimaal gebouwbeheer, ondersteunen we het correctief en preventief onderhoud en optimaliseren we onophoudelijk de duurzaamheidsdoelstellingen. Met als gevolgen: hoger comfort, lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot.

Duurzaam onderhoud

Deze duurzame nieuwbouw van 22.000 m2, opgebouwd uit 7 verdiepingen, met 13 (rol)trappen vanuit een groots atrium voor 5.800 studenten, is opgeleverd door het consortium Spark – een samenwerking van Strukton Worksphere en BESIX Nederland. De Deense architect Smidt Hammer Lassen tekende voor het ontwerp. Tijdens de bouw werkte Spark volgens de uitgangspunten van Bewuste Bouwers. Na oplevering is het consortium nog 15 jaar verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud.

Ook in de 15-jarige exploitatiefase voeren we het onderhoud duurzaam uit. Met Strukton PULSE, ons eigen platform voor optimaal gebouwbeheer, ondersteunen we het correctief en preventief onderhoud en optimaliseren we onophoudelijk de duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaamheid als randvoorwaarde, BREEAM-Outstanding als resultaat
De nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht is een aardgasloos gebouw dat bijna alle gebruikte energie zelf opwekt. Voor pieken in het verbruik is er een bescheiden elektrische verwarmingsketel als achtervang. Het pand draagt zoveel mogelijk bij aan aan een duurzame omgeving. Zoals via led-verlichting, een WKO, zonnepanelen, daglichtregeling en CO2-gestuurde ventilatie, warmteterugwinning in luchtbehandelingskasten, vuilwerende gevelbekleding, waterbesparende kranen en regenwaterinfiltratie. De groene kroon op het werk bestaat uit 11 daktuinen met stroom en wifi. Het BREEAM Outstanding-certificaat is verdiend door budgetten voor realisatie en onderhoud samen te voegen en gecombineerde maatregelen te nemen.

Duurzame nieuwbouw Hogeschool Utrecht

Meer weten over de duurzame nieuwbouw voor de Hogeschool Utrecht? Lees onze whitepaper.