Worksphere is winnaar Philips Safety Award 2021

Veilig en gezond werken maakt integraal deel uit van het vakmanschap van onze mensen en diegenen met wie we samenwerken. Op dinsdag 2 november 2021 heeft Martijn Meulendijks de begeerde Philips Safety Award in ontvangst mogen nemen en daar zijn we super trots op!

Strukton Worksphere hecht belang aan 24/7 veiligheid. Met ons veiligheidsprogramma 24Safe staan wij voor veilig werken in verblijfsomgevingen. De veiligheid van onze medewerkers, die van partnerorganisaties, bezoekers en passanten nemen wij uiterst serieus. Veilig en gezond werken maakt integraal deel uit van het vakmanschap van onze mensen en diegenen met wie we samenwerken. Op dinsdag 2 november 2021 heeft Martijn Meulendijks de begeerde Philips Safety Award in ontvangst mogen nemen en daar zijn we super trots op!

Veiligheid is onderdeel van ons dagelijks werk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bespreken (on)veiligheid transparant met elkaar. Door continu bewust te zijn van de gevolgen en veranderingen kunnen we reageren en anticiperen. Het creëren van een veilige werkomgeving is hierbinnen de standaard. Een omgeving waarbinnen veiligheidsvoorschriften en -regels scherp zijn en gekenmerkt wordt door een ‘zero-tolerancebeleid’.

Veiligheid voor iedereen

Veiligheid gaat verder dan de veiligheid van onze eigen mensen. In kritische werk- en verblijfsomgevingen schuilt het constante gevaar van onveilige situaties voor o.a. mens, natuur en bedrijfsprocessen. De eindgebruiker mag geen hinder ondervinden, moet veilig kunnen verblijven en zich onbezorgd verplaatsen binnen de omgeving.

Philips Safety Award

Een waardering voor voorbeeldgedrag en voortdurende inzet om gedurende alle werkzaamheden veiligheid op de eerste plaats te stellen. Voor het vijfde jaar op rij werd op dinsdag 2 november 2021 deze award tijdens het Safety Award Event bij Philips te Best uitgereikt aan de contractor die zich gedurende het afgelopen jaar meest heeft geprofileerd als ‘Safety Ambassador’. Sofie Van den Brandt – Site Leader – reikte de prijs uit.

Worksphere winnaar Safety Award

Dit jaar is Worksphere verkozen tot winnaar van de Safety Award 2021. Het onderscheidende vermogen zat hem in de combinatie van voorbeeldgedrag, tonen van eigenaarschap, beschikbaarheid van HSE systemen en processen en innovaties op het gebied van HSE.

Martijn Meulendijks – beheertechnicus Worksphere – gaf voorafgaand aan de uitreiking een bedrijfspitch en deelde zijn inhoudelijke mening over waarom Worksphere de award zou verdienen.

Medewerkers van Worksphere zeggen niet alleen belang te hechten aan veilig werken, maar voelen dit ook en willen dit oprecht. Niet alleen voor zichzelf of eigen personeel, maar ook voor eenieder die aanwezig zijn op de campus van Philips in Best.

Martijn Meulendijks - Beheertechnicus

Een échte en veilige match tussen Philips en Worksphere
Ons gedrag en de waarde die we hechten aan veiligheid komen overeen met onze Philips partners, diezelfde commitment en eigenaarschap tonen. Een perfecte match voor een maximaal veiligheidsniveau gedragen door een goede samenwerking tussen Philips en Worksphere.