Verbeter de luchtkwaliteit door optimale ventilatie

Naar kantoor, school of de bioscoop. Gebouwbeheerders willen dit weer snel mogelijk maken. Hiervoor moeten ze een veilige werk- en verblijfsomgeving kunnen waarborgen. De kwaliteit van de luchthuishouding is daarbij van essentieel belang. Strukton Worksphere helpt hierbij met oplossingen op maat.

Wat is nu de luchtkwaliteit in je gebouw? Waar zitten de zwakke plekken van het ventilatiesysteem? En hoe bereiken we een optimale ventilatie? Op deze vragen geven onze specialisten antwoord. Daarbij werken we met de aanbevelingen en normen van onder meer het RIVM, Techniek Nederland en ISSO. Zo zetten we onze kennis en expertise in om een zo veilig mogelijke leef- en verblijfsomgeving te creëren.

Ventilatie is complexer dan je denkt

De precieze rol van areosolen bij de verspreiding van het coronavirus is nog niet duidelijk. Wel weten we dat deze kleine druppels bij een goede ventilatie minder kans hebben zich te verspreiden. Het belang van ventilatie – en dus van een gezonde ruimte – is altijd al groot geweest. Door de coronacrisis is dit belang nog een stuk urgenter.

Maar beter ventileren betekent niet eenvoudigweg de installatie harder zetten. Het gaat ook om hoe de luchtstromen in een ruimte lopen, hoeveel lucht er wordt rondgepompt en hoe de toe- en afvoer verloopt. Pas als we de complete luchthuishouding in kaart hebben gebracht, valt te bepalen wat de beste oplossing is voor het gebouw en voor afzonderlijke ruimtes. Een standaardoplossing bestaat niet. Daarvoor lopen de omstandigheden per gebouw te veel uiteen. Een bioscoop vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan een kantoorpand. Hoe we precies te werk gaan, lees je in dit stappenplan.

Ook een expert inschakelen? Maak gebruik van de subsidieregeling Lees meer

Strukton Worksphere heeft ruime ervaring en expertise in het beheer en onderhoud van gebouwen. Er staat een specialistisch team klaar om de luchthuishouding in jouw gebouw(en) te analyseren en optimaliseren. Heb je interesse? Neem dan contact op met Rob Daams. Wil je gebruik maken van de subsidieregeling om het binnenklimaat van jouw school of scholen verbeteren? We begeleiden schoolbesturen bij hun subsidieaanvraag. Neem contact op met Richard Versteeg. Ontdek onze nieuwsberichten, verhalen en projecten

Stap 1: Scan

Zoveel mogelijk bereiken met de al aanwezige ventilatiesystemen en aanvullende systemen, dat is altijd ons uitgangspunt. Daarom starten onze specialisten met een ventilatie-scan van de huidige situatie. Daarbij gebruiken we beschikbare meetgegevens en benchmark-data afkomstig uit ons digitale platform Strukton PULSE 3.0. Waar nodig plaatsen we tijdelijk sensoren of zetten we geavanceerde meetmethoden in, zoals rook en infrarood, om luchtstromen in kaart te brengen.

Stap 2: Analyse

Na de scan volgt de ventilatie-analyse, waarbij onze ventilatiespecialisten een risico-inventarisatie maken. Ze beschrijven daarin de risico’s voor de gebouwventilatie en doen voorstellen voor concrete maatregelen. Als opdrachtgever bepaal je welke daarvan je wilt laten uitvoeren. Hierbij weeg je het risico, de noodzakelijke beheersmaatregelen en het bedrijfseconomische belang tegen elkaar af. Soms kunnen we met wat kleine aanpassingen al veel verschil maken. Zo voorkomen we dure en tijdrovende maatregelen. Ook doen we aanbevelingen over het gebruik van het pand, bijvoorbeeld om het aantal mensen per ruimte te beperken.

Stap 3: Realisatie

Heb je een keuze gemaakt? Dan gaan onze specialisten over tot de ventilatie-realisatie. Ze voeren de maatregelen snel en flexibel uit.

Stap 4: Prestatie

Als je wilt kunnen we de resultaten van de gerealiseerde maatregelen blijven monitoren: de ventilatie-prestatie. Luchtkwaliteit-sensoren gekoppeld aan ons digitale platform Strukton PULSE 3.0 meten, analyseren en rapporteren real-time de luchtkwaliteit. Zo kun je als gebouwbeheerder de gebruikers continu informeren over de luchtkwaliteit. Met als belangrijkste doel dat er een veilige omgeving ontstaat, op basis van de wettelijke vereisten.

Stap 5: Begeleiding subsidieaanvraag SUVIS (scholen)

De overheid heeft 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om schoolbesturen en gemeenten te helpen met het aanpassen van ventilatiesystemen in scholen. Dit om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Scholen kunnen via hun gemeente tussen 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 een subsidieaanvraag indien. Strukton Worksphere begeleidt onze klanten in dit subsidietraject. Allereerst bekijken we of scholen voor deze subsidieregeling in aanmerking komen. Is de uitkomst positief, dan verzorgen wij de juiste en benodigde informatie voor het aanvragen van de subsidie. Na goedkeuring van de subsidieaanvraag, starten we met de stappen realisatie en prestatie (zoals hierboven beschreven). Zo ontzorgen we opdrachtgevers én staan we garant voor de  uitvoering van ons advies.

Ook een expert inschakelen? Maak gebruik van de subsidieregeling Lees meer

Strukton Worksphere heeft ruime ervaring en expertise in het beheer en onderhoud van gebouwen. Er staat een specialistisch team klaar om de luchthuishouding in jouw gebouw(en) te analyseren en optimaliseren. Heb je interesse? Neem dan contact op met Rob Daams. Wil je gebruik maken van de subsidieregeling om het binnenklimaat van jouw school of scholen verbeteren? We begeleiden schoolbesturen bij hun subsidieaanvraag. Neem contact op met Richard Versteeg. Ontdek onze nieuwsberichten, verhalen en projecten

Ook een expert inschakelen? Maak gebruik van de subsidieregeling Lees meer

Strukton Worksphere heeft ruime ervaring en expertise in het beheer en onderhoud van gebouwen. Er staat een specialistisch team klaar om de luchthuishouding in jouw gebouw(en) te analyseren en optimaliseren. Heb je interesse? Neem dan contact op met Rob Daams. Wil je gebruik maken van de subsidieregeling om het binnenklimaat van jouw school of scholen verbeteren? We begeleiden schoolbesturen bij hun subsidieaanvraag. Neem contact op met Richard Versteeg. Ontdek onze nieuwsberichten, verhalen en projecten