EcoVision: het start met een ambitie

Wat ook je vastgoedambities zijn, er past een concreet plan bij. Of je nu gaat voor lager energieverbruik of volledig energieneutraal vastgoed, met EcoVision komen je duurzame dromen uit. Rianne Post, Business Developer Verduurzaming, vertelt hoe.

Voor mijn zoontje van zestien maanden wil ik een betere wereld achterlaten. Dus rijd ik elektrisch, hebben we zonnepanelen op het dak en probeer ik steeds minder vlees te eten. Ja ‘probeer,’ want dat lukt zeker nog niet elke week even goed. Ook vliegen vind ik moeilijk om op te geven, zeker nu mijn ouders naar Bonaire gaan verhuizen. Ik begrijp de bottlenecks om te verduurzamen zelf dan ook al te goed, maar dat is geen reden om er niet aan te beginnen. Verandering start met een ambitie.

Plan voor de energietransitie

Verduurzaming van gebouwen start met het in kaart brengen van jouw ambities. Wil je van het gas af, innoveren of ligt de focus voor nu op een korte terugverdientijd? Samen bepalen we je ambities (EcoVision) en meten we hoe ver je al bent met verduurzamen (EcoScan). Met ons kernteam Verduurzaming – bestaande uit een energieconsultant, contractbeheerder en engineer – vertaal ik dit naar een toekomstgericht verduurzamingsplan: EcoRoadmap. Dit is een gids om te voldoen aan de complexe opgave van de energietransitie op basis van slimme stappen. Bijvoorbeeld door eerst te isoleren om warmtegebruik te verminderen. En daarna op natuurlijke momenten installaties te vervangen voor duurzamere varianten. Stappen – groot en klein – allemaal op hun eigen tijd ingepland.

Welke visie je ook hebt, wij stippelen samen de beste route uit

Rianne Post

Betaalbare verduurzaming

Een duidelijke route heeft als voordeel dat je én ambitieus kunt zijn én grip op je investeringen in duurzaamheid houdt. Vaak genoeg hebben we bijvoorbeeld klanten die ambitieus zijn maar ook schrikken van de kosten om alles in één keer te doen. Wij stellen voor: doe het in stapjes. Met een EcoScan brengen we een gebouw in kaart: welke maatregelen er al zijn getroffen en welke je grofweg kunt overwegen. Je krijgt snel inzicht in de maatregelen met een relatief korte terugverdientijd.
Is de volgende stap een EcoRoadmap dan nemen we verschillende ambitieniveaus als uitgangspunt. De Roadmap beantwoordt vragen als: wat moet ik extra doen voor een label A of om volledig van het gas af te gaan? Wat voor gevolgen heeft dit voor mijn gebouw en hoeveel extra kosten brengt dit met zich mee? Voor welk deel kan ik hiervoor subsidie aanvragen en wat is een logisch moment om dit te doen? Dit inzicht in investeringen én wat je ermee terugverdient, maakt het makkelijker besluiten wat je wel en niet doet.

Route naar circulariteit

De ambities die het verst reiken, zijn circulair. Dit betekent dat we ook rekening houden met de CO2-uitstoot voor de fabricage van bouwdelen en installaties, én de afvalverwerking ervan. Het zou mooi zijn als we in de wereld van beheer en onderhoud de levensduur van installaties kunnen verlengen en grondstoffen kunnen besparen door slim gebruik en hergebruik. Daar horen ook andere businessmodellen bij en samenwerking met leveranciers.

Zo is er nu light as-a-service: gebouweigenaren kopen niet meer zelf de lampen, maar nemen een abonnement op ‘verlichting’. Ze betalen bijvoorbeeld per branduur van de lamp. Dit gebeurt al bij onze klanten Festo in Delft en The Green House in Utrecht. De voordelen? Gebruikers hebben nog meer prikkels om energie te besparen en de leverancier – die eigenaar blijft van de lampen – heeft er baat bij om een product te leveren dat zo lang mogelijk meegaat. En dit is nog maar het begin van circulair beheer en onderhoud, het staat nog in de kinderschoenen. Toch zijn we er al mee aan de slag, want bij EcoVision hoort ook dat we vooruitlopen op de ambities en behoeften van klanten en daar samen een antwoord op formuleren.

Een flexibele routekaart

Na het samen bepalen van je EcoVision zijn je ambities en route naar duurzaamheid uitgestippeld, maar onderweg kun je nog wel andere afslagen nemen. Bijvoorbeeld als er onderweg iets verandert aan je ambitieniveau. De EcoRoadmap bestaat namelijk uit scenario’s: wie nu kiest voor het meest ambitieuze scenario, kan op een moment dat er toch minder budget is, switchen naar een ander niveau. Zoals ík niet meteen volledig duurzaam leef, hoeft een gebouweigenaar ook niet direct zijn CO2-uitstoot naar nul te brengen. Welke visie je ook hebt, wij stippelen de beste route uit.

Samen op reis met Ecolution

Worksphere helpt gebouweigenaren en -beheerders met de verduurzaming van hun panden. We zien dat als een reis die we samen afleggen, en die noemen we: Worksphere Ecolution. Deze reis start met EcoVision: samen bepalen we de ambities en doelen. Dan volgt de EcoScan, waarbij we je gebouw analyseren en samen de mogelijkheden ontdekken. Hieronder valt ook een EED of een van de alternatieven. In de EcoRoadmap leggen we vervolgens het verbeterplan vast in een ideale en kostenefficiënte planning. In de fase van EcoAction ontwerpen we de maatregelen en voeren we ze uit. En tot slot garanderen we de afgesproken prestaties door monitoring en optimalisatie. We noemen dat EcoPerformance.

Rianne Post

Benieuwd hoe de EcoVision voor jouw vastgoed eruit kan zien? Neem contact met me op


+31 (0)6 5027 2824

Lees meer

Ontdek onze verhalen, projecten en nieuwsberichten