Prestatiecontract Inholland voor E- en W-onderhoud

Duurzaam, gezond en creatief. 2 Percelen, 6 locaties. Hogeschool Inholland heeft het onderhoud aan de E/W-installaties in opdracht gegeven aan Strukton Worksphere. Op de locaties Alkmaar, Haarlem, Delft, Den Haag, Diemen en Rotterdam is Worksphere inmiddels aan de slag.

Met ingang van 1 juli 2020 heeft Hogeschool Inholland het onderhoud aan de E/W installaties in opdracht gegeven aan Strukton Worksphere. Het betreft 6 locaties, verdeeld over de percelen Noord en Zuid. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een prestatiecontract per perceel. Met dit contract ondersteunt Strukton Worksphere Hogeschool Inholland om de doelstellingen op het gebied van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te realiseren.

Samenwerken op resultaat

Hogeschool Inholland en Strukton Worksphere gaan een samenwerking aan voor 2 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Doel van het onderhoud voor Inholland is om de exploitatie van de gebouwen te verbeteren om zo te komen tot een gedragen efficiënte en effectieve huisvesting, passend bij de missie en visie van Hogeschool Inholland. “Met Strukton Worksphere hebben we een partner in huis die zich met veel expertise en vakmanschap zal inzetten om de doelstellingen van Hogeschool Inholland op het gebied van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te realiseren”, zegt Fred Bode, manager Vastgoed & Huisvesting van Hogeschool Inholland. “We kijken uit naar een mooie en succesvolle samenwerking!”

Duurzaam, gezond en creatief

Het onderwijs van Hogeschool Inholland is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Thema’s die goed aansluiten bij Strukton Worksphere. “Als specialist in verduurzamen van vastgoed denken wij creatief mee over oplossingen waarmee organisaties de energieprestaties van hun gebouwen kunnen verbeteren en de milieueffecten tot een minimum kunnen beperken”, aldus regiodirecteur Kees van Oosteren van Strukton Worksphere. “Gezonde en duurzame gebouwen dragen immers bij aan de creativiteit, het welzijn en werkplezier van studenten, docenten en medewerkers en aan het imago van de organisatie.”

Strukton Worksphere zet haar expertise en vakmanschap met veel plezier in om de doelstellingen van Hogeschool Inholland op het gebied van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te realiseren. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

Lees meer

Ontdek onze nieuwsberichten, verhalen en projecten