Verduurzamen: houd het beheersbaar

Waar kan ik het meeste op besparen? Wat is voor mijn pand(en) de beste aanpak om te verduurzamen? Veel bedrijven kampen met deze vragen. Energieconsultant Gijs van Heijster vertelt.

Hoge ambities voor verduurzaming. Bij steeds meer bedrijven zien we die ontstaan. Gelukkig, want dat is nodig om samen de grote maatschappelijke uitdaging aan te gaan. Wel is er een spanningsveld tussen ambitie en beheersbaarheid. Let daarom altijd op het totaalplaatje, dan houd je overzicht en grip op de situatie. En kun je de verduurzaming ook waarmaken.

Waar kan ik het meeste op besparen? Wat is voor mijn pand(en) de beste aanpak om te verduurzamen? Veel bedrijven kampen met deze vragen. Ze wíllen graag aan de slag, maar weten niet waar te beginnen. Begrijpelijk, want de mogelijkheden lijken eindeloos. Als energieconsultant help ik bedrijven daarom bij dit vraagstuk. Van de visie en ambitie tot een concreet stappenplan en de uitvoering daarvan.

Ik vind het heel boeiend en leerzaam om niet alleen vooraf met opdrachtgevers mee te denken en hun situatie te analyseren, maar óók betrokken te zijn bij het beheer en onderhoud van de gekozen oplossingen. Strukton Worksphere biedt dat hele traject aan, en dat is een grote meerwaarde. Voor onze klanten, maar dus ook voor mijzelf. Zo kan ik op langere termijn blijven werken aan verbeteringen en aanscherpingen. Zo groeit ook onze kennis over hoe installaties zo efficiënt mogelijk kunnen draaien. En mijn ervaring is: hoe groter de complexiteit van de installaties, hoe uitdagender het is om ze optimaal te laten werken.

Er is een spanningsveld tussen ambitie en beheersbaarheid. Let altijd op het totaalplaatje, dan houd je overzicht en grip op de situatie.

Gijs van Heijster

Maak het niet onnodig lastig

Zojuist liet ik een interessant woord vallen: complexiteit. Bij een bestaand pand, zeker als het al wat ouder is, ontstaat er complexiteit als je telkens nieuwe installatiedelen toevoegt, zonder goed te kijken naar de beheersbaarheid en effectiviteit van het geheel. Dan kan het gebeuren dat er op den duur wel drie verschillende afgiftesystemen in gebruik zijn. De beheersbaarheid komt dan wel erg in het gedrang.

Ook bij nieuwbouw is er een risico dat de complexiteit uit de hand loopt. Dankzij hoge ambities voor verduurzaming kan de keuze vallen op meerdere energiebronnen en afgiftesystemen: een wko met warmtepomp voor de basislast, een waterstofketel voor de pieklast en om innovatief te zijn, plus een gewone ketel, gewoon voor de zekerheid van levering – en misschien ook nog een droge koeler én gebruik van oppervlaktewater voor alle mogelijke bedrijfssituaties. Zo’n aanpak is niet alleen duur, je garandeert ook dat er een flinke dosis onderhoud nodig is.

De oorzaak van complexiteit kan dus liggen in een vertaling van een hoge ambitie naar zoveel mogelijk maatregelen, zonder het totaalplaatje in het oog te houden. Tegelijkertijd kan een te beperkte ambitie er juist voor zorgen dat maar een deel wordt aangepakt, dus zonder visie op het geheel. Voorbeeld: wie kiest voor een warmtepomp, moet ook de nodige aanpassingen doen aan het afgiftesysteem, anders draait het systeem alleen maar minder efficiënt dan voorheen.

Richt je niet alleen op de locatie zelf

Over ambitie gesproken: steeds meer organisaties willen energieneutraal zijn, dus evenveel energie opwekken als ze verbruiken. Een supergoed streven, natuurlijk. Sterker nog: op termijn moeten we nog een stap verder en energieleverend worden. Maar op dit moment is energieneutraal niet voor elk pand realistisch. Je moet je dan in allerlei bochten wringen om ook die laatste procentjes nog te besparen. Dat werkt vaak alleen door veel maatwerk en dure, ingewikkelde oplossingen. Is dat echt wenselijk?

Voorbeeld: is het echt nodig om behalve zonnepanelen ook die windmolen neer te zetten? Is het niet handiger om mee te investeren in een windmolen op zee? De regels schrijven nu nog voor dat je pas energieneutraal bent als je de energie dichtbij opwekt. Dat lijkt mij te beperkend. Laten we vooral kijken naar wat in het pand zelf het beste past, en tegelijk gebruikmaken van de beschikbare ruimte op andere plaatsen in het land.

Wacht niet te lang, ga gewoon aan de slag

Ik begon deze blog over de moeite die je als bedrijf kunt hebben om van start te gaan met verduurzaming. Waar te beginnen? Mijn advies is in ieder geval: wacht er niet mee. Natuurlijk, volgend jaar zal er vast een zonnepaneel verschijnen dat weer iets beter of efficiënter is. Maar op die manier kun je altijd wel blijven wachten. Kies liever voor technieken en materialen die de kinderschoenen ontgroeid zijn en die zichzelf al bewezen hebben als een betrouwbare oplossing. De snelheid van de transitie is belangrijker dan die paar procent extra over een paar jaar.

Dus: laten we samen de verduurzaming versnellen en het vooral niet ingewikkelder maken dan nodig is!

Gijs van Heijster

Als energieconsultant help ik bedrijven bij verduurzamen. Van de visie en ambitie tot een concreet stappenplan en de uitvoering daarvan.


+31 6 46622599

Meer blogs?

Ontdek de verhalen van mijn collega's