Inzicht in verduurzaming vastgoed en informatieplicht

PULSE Portal: klant krijgt inzicht in verduurzaming vastgoed en Informatieplicht.

Per 1 juli is de PULSE Portal van Strukton Worksphere uitgebreid met het dashboard Energie en Duurzaamheid. Dit dashboard geeft onze klanten onder andere inzicht in potentiële maatregelen voor de verduurzaming van het vastgoed en helpt ook te voldoen aan de Informatieplicht.

Rob Daams (Manager Consultancy bij Strukton Worksphere): “Verduurzaming van vastgoed is vandaag de dag een belangrijk thema. Zo verplicht het Activiteitenbesluit milieubeheer bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen – met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het gaat om de bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken.”

Hoe staat mijn vastgoed ervoor?
Veel klanten weten echter niet goed hoe hun vastgoed ervoor staat. Wat het huidige energielabel van het vastgoed is, de huidige CO2-uitstoot, welke besparingsmogelijkheden er zijn en welke verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Met het dashboard Energie en Duurzaamheid bieden wij klanten van de PULSE Portal nu de ideale tool. Het dashboard, met een koppeling naar een externe tool, in de markt beter bekend als CSR Manager, is een ontwikkeling van CFP Green Buildings en wordt door ons beschikbaar gesteld aan onze klanten. De tool geeft met een druk op de knop inzicht in de huidige energielabels van het vastgoed, de besparingsmogelijkheden en top vijf van uit te voeren maatregelen. Deze zijn gebaseerd op gegevens uit het Kadaster zoals bouwjaar, oppervlakte, bouwlagen en functie van het vastgoed. Zo kan het zijn dat een klant beschikt over een pand uit 1985 voorzien van een VR-ketel en TL-verlichting. Een besparingsmaatregel die dan terug te vinden is via de tool, is bijvoorbeeld het toepassen van een warmtepomp en LED-verlichting, inclusief besparing en effect op het energielabel.’

Tool helpt ook bij voldoen aan Informatieplicht
‘Per 1 juli van dit jaar geldt de Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken. Zij moeten in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd of nog gaan uitvoeren. CFP Green Buildings heeft inmiddels voor de CSR Manager, en dus ook voor ons Energie en Duurzaamheid dashboard, een module ontwikkeld waarmee wij klanten kunnen helpen om te voldoen aan de Informatieplicht. Wanneer alles naar volledigheid is ingevuld, kan het worden geüpload naar RVO. Dit alles op een laagdrempelig en kosteneffectieve manier.

Meer weten?  Lees meer

Met het dashboard Energie en Duurzaamheid bieden we onze klanten niet alleen inzicht. Direct wordt zichtbaar welke energiebesparende maatregelen welke resultaten hebben. Ook kunnen onze klanten zo snel en compleet aan hun informatieplicht voldoen. Volg onze nieuwsberichten, verhalen en projecten.

Meer weten?  Lees meer

Met het dashboard Energie en Duurzaamheid bieden we onze klanten niet alleen inzicht. Direct wordt zichtbaar welke energiebesparende maatregelen welke resultaten hebben. Ook kunnen onze klanten zo snel en compleet aan hun informatieplicht voldoen. Volg onze nieuwsberichten, verhalen en projecten.