Een pareltje van datagedreven gebouwbeheer

Dankzij een fijnmazige monitoring via duizenden sensoren is rijkskantoor de Knoop nu een lichtend voorbeeld van datagedreven gebouwbeheer.

De gebouwde omgeving is het middelpunt van ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving: de energietransitie, de datarevolutie, het Internet of Things, de circulaire economie, smart grids en de 24-uurs economie. Een toekomstgericht gebouw moet deze ontwikkelingen op z’n minst faciliteren en liever nog versterken en aanjagen.

Gebouwen raken daarbij steeds meer digitaal verbonden met de gebruikers en de omgeving. Dat is niet alleen een technische kwestie, maar brengt ook een nieuwe manier van denken met zich mee. Niet zozeer de gebouwen en de techniek erin staan centraal, maar de gebruikers en hun behoeften – als groep en steeds meer ook als individuen. Beschikbaarheid, voorspelbaarheid en comfort op maat worden steeds meer vanzelfsprekend.

Met bijna 500.000 meetwaarden per dag zien we continu of de dienstverlening optimaal is én of we voldoen aan wat er gevraagd wordt

Om aan alle nieuwe eisen op het gebied van comfort en duurzaamheid te voldoen, is veel inzicht nodig in de bezetting en benutting van werkplekken, in de geleverde dienstverlening en in het functioneren van zowel afzonderlijke installaties als het complete gebouw.
Om dit (én meer) mogelijk te maken bij rijkskantoor de Knoop in Utrecht, ontwikkelde Strukton Worksphere een integraal monitoringsysteem door drie systemen slim te koppelen. Dankzij een fijnmazige monitoring via duizenden sensoren is het pand nu een lichtend voorbeeld van datagedreven gebouwbeheer.

Het integrale monitoringsysteem bestaat uit een slimme koppeling van het facilitaire monitoringsysteem en het BIM-model met Strukton PULSE en sensortechnologie. Download de case.

Lees meer

Volg onze nieuwsberichten, verhalen en projecten.