3 sterren Very Good volgens BREEAM-NL in Use voor PGGM

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM behaalt als eerste organisatie in Nederland een 3 sterren Very Good score volgens de nieuwste richtlijn op alle drie de scoregroepen van BREEAM-NL in Use. Worksphere heeft PGGM in dit traject ondersteund in de rol van BREEAM expert. Een mooi resultaat, waar we erg trots op zijn.

De missie van PGGM is het realiseren van hoogwaardige pensioendiensten, in combinatie met aandacht is voor respect voor mens, milieu en maatschappij. PGGM kijkt dan ook kritisch naar het effect van het eigen handelen op het milieu en de maatschappij en dat is terug te zien in de prachtige score die behaald is.

PGGM heeft met Worksphere en Sodexo een partnerschap afgesproken met o.a. duurzame Service Level Agreement’s. Beide partijen ondersteunen daarnaast PGGM in de wens om nog verder te verduurzamen door het inbrengen van innovaties. Zo is er een nieuw type koeling, op basis van Phase Changing Materials (PCM) toegepast en wordt het energieverbruik en het comfort continu gemonitord m.b.v. PULSE Core.

Sodexo heeft het bedrijfsrestaurant 100% plasticvrij gemaakt en 60% van de verkochte catering producten en gerechten in het restaurant is op dit moment duurzaam, vitaal en/of gezond. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van streekproducten van onder andere “Willem en Drees”. Ook is er veel aandacht om de biodiversiteit op het terrein van PGGM te verbeteren.

Arnold Veenema, manager Facility Management van PGGM ontving maandag 17 juni het felbegeerde
certificaat uit handen van Rutger Schuur de voorzitter van het bestuur van de
DGBC. PGGM heeft de
ambitie om samen met zijn partners de komende jaren nog verdere stappen te
zetten in de verduurzaming van het Gebouw, het Beheer en het Gebruik hiervan.

Lees meer

Volg onze nieuwsberichten, verhalen en projecten.