Onderwijsgroep Noord besteedt onderhoud gebouwen uit

Integrale aanpak onderhoud gebouwen, op basis van MJOP, door Onderwijsgroep Noord gegund aan Strukton Worksphere.

Op donderdag 16 mei 2019 hebben Ton Wennink, lid van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord en Bert Haan, directeur Strukton Worksphere regio Noord-Oost, een aanbestedingscontract ondertekend. Met dit contract heeft Onderwijsgroep Noord zich voor de komende tien jaar aan Strukton Worksphere verbonden om het installatietechnische en bouwkundige onderhoud aan alle gebouwen van Onderwijsgroep Noord met een integrale aanpak op basis van het Meerjarenonderhoudsplan te laten uitvoeren. De ondertekening vond plaats in het gebouw van de Ondersteunende Diensten van Onderwijsgroep Noord, één van de 29 gebouwen die Strukton Worksphere voor wat betreft het onderhoud in beheer krijgt.


Waarom een aanbesteding?
Omdat de totale onderhoudskosten van alle OGN-gebouwen boven een bepaalde grens komen, is Onderwijsgroep Noord verplicht om als overheid bekostigde instelling te voldoen aan de Europese aanbestedingswetgeving. Naast deze wettelijke verplichting, biedt de aanbesteding bij 1 partij ook voordelen ten aanzien van het doelmatig en planmatig uitvoeren van onderhoud aan de gebouwen. “Het is bedrijfsmatig belangrijk dat het meerjarenonderhoud professioneel en planmatig wordt uitgevoerd. Daarnaast willen we natuurlijk dat ook in de toekomst onze leerlingen altijd in veilige gebouwen met een gezond en aangenaam binnenklimaat hun onderwijs kunnen volgen, aldus Ton Wennink.

Waarom Strukton Worksphere?
In 2018 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is de opdracht op basis van prijs en kwaliteit aan Strukton Worksphere gegund. Daarbij is de keuze voor Strukton Worksphere ook gebaseerd op hun implementatietraject waarbij zorgvuldigheid en communicatie met de betrokkenen voorop staat.

Wennink: “Wij hebben natuurlijk heel veel scholen waar conciërges of facilitaire medewerkers verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken rondom onderhoud in en om het gebouw. Zij kennen de gebouwen van binnen en van buiten. Goede communicatie met deze groep mensen staat voor ons dan ook voorop. Strukton Worksphere voelt dit goed aan en heeft hier veel ervaring in, ondermeer om deze reden hebben wij voor Strukton Worksphere gekozen.”

Bert Haan geeft aan erg blij te zijn dat Strukton Worksphere vanuit de Groningse vestiging hun expertise mag inzetten in deze langdurige samenwerking met Onderwijsgroep Noord. “Het prestatiegerichte karakter van deze overeenkomst past bij ons en dwingt ons om voortdurend optimalisaties door te voeren waarmee de doelstellingen en de duurzaamheidsambities van zowel de onderwijsinstellingen als Strukton Worksphere gerealiseerd worden. Zodoende snijdt het mes aan twee kanten”, aldus directeur Strukton Worksphere regio Noord-Oost.

Ton Wennink heeft vertrouwen in de samenwerking: “Wij verwachten dat we met Strukton Worksphere een goede partner hebben gevonden, die wij het onderhoud van al onze gebouwen en installaties kunnen toevertrouwen de komende jaren.”

Lees meer

Volg onze nieuwsberichten, verhalen en projecten.