Inzicht in bezetting en benutting van werkplekken - Strukton Worksphere

Strukton PULSE is nu uitgebreid met een compleet nieuw dashboard Werkplekbezetting.

Het boeien en binden van medewerkers in een aantrekkelijke werkomgeving is steeds belangrijker in een krappe arbeidsmarkt. Dat staat soms lijnrecht tegenover de eisen qua efficiency in het gebruik van gebouwen. Vaak is er de wens om de huisvesting zo compact mogelijk te houden en daarnaast flexibel inzetbaar. Door het gebruik van een gebouw te meten, ontstaat inzicht in hoe ruimtes daadwerkelijk benut worden en waar de behoeften van de gebruikers liggen. Strukton PULSE is nu uitgebreid met een compleet nieuw dashboard Werkplekbezetting. Daarmee kan gericht worden geoptimaliseerd, zodat medewerkers een comfortabele, gezonde en veilige werkomgeving beleven.

Strukton Worksphere speelt met Strukton PULSE steeds meer in op digitale dienstverlening. Patrick van Geffen, programmamanager PULSE: “Met ons eigen ontwikkelteam wordt PULSE Analytics continu doorontwikkeld. Naast bijvoorbeeld Predictive Maintenance en Energiemonitoring is de Comfortmodule nu aangevuld met een compleet nieuw dashboard Werkplekbezetting.”

Bezetting en benutting

We maken gebruik van plattegronden om direct inzicht te verschaffen in de gemeten waarden. Het maakt niet uit hoe deze data wordt aangeleverd; dit kan door losse sensoren, een vaste opstelling, via het gebouwbeheersysteem (GBS) of een combinatie daarvan. Op de achtergrond verwerkt PULSE de beschikbare data tot bruikbare informatie. Door de combinatie van een plattegrond én een tabel met slimme filtermogelijkheden kunnen er snel diverse analyses gemaakt worden. Met de kleurindicaties is direct duidelijk hoe intensief een ruimte wordt gebruikt. Daarbij maken we onderscheid in bezetting en benutting tijdens de openingsuren van het gebouw. Bezetting geeft aan of een ruimte gebruikt is en benutting toont hoeveel procent van de maximale capaciteit gebruikt is in de geselecteerde periode.

Aanpassen aan de behoefte

Informatie over de bezetting en benutting geeft gebouweigenaren en facility managers objectief inzicht in het gebruik van een pand. Hierdoor kan beter gestuurd worden op kosten, tegelijkertijd kan de productiviteit van medewerkers worden verhoogd. Bovendien geeft deze informatie aanvullende inzichten, die weer direct vertaald kunnen worden naar bijvoorbeeld aanpassingen in het gebouw. Denk aan meer of juist minder kleine vergaderruimten, meer stiltewerkplekken of juist het flexibeler maken van de aangeboden werkplekken. Ook het slimmer aansturen van bijvoorbeeld de facilitaire diensten of de onderhoudspartijen behoort tot de mogelijkheden.