PGGM gaat als eerste klant in zee met haeppey

Een gezond gebouw draagt bij aan de creativiteit, het welbevinden en werkplezier van gebruikers en het imago van de organisatie. PGGM, een trendsetter in het toe passen van innovaties in haar huisvestingsbeleid, gaat daarom met haeppey in zee.

PGGM heeft op 21 maart het contract ondertekend om per 1
april te starten met haeppey, een compleet nieuwe dienstverlening.

Haeppey maakt binnenmilieufactoren die een invloed hebben op
de gezondheid van medewerkers, meetbaar en inzichtelijk. Dit inzicht maakt het
mogelijk gericht maatregelen te nemen om te komen tot een gezondere
werkomgeving. Het resultaat is een positieve gezondheidsimpact op de gebruiker.
Haeppey is een waardevolle aanvulling op het HR- en FM-beleid. Het draagt bij
aan de duurzame inzetbaarheid van gebruikers en aan het imago van een
organisatie om talent aan te trekken en te behouden.

De aanleiding voor PGGM om haeppey in te zetten, is
tweeledig. Ten eerste groeit de aandacht op maatschappelijk vlak voor gezonde
gebouwen. En dat is niet verwonderlijk, want gezonde gebouwen leiden tot meer
welbevinden en minder stress bij de gebruikers en dus tot lager verzuim. Meer
werkplezier en een hogere productiviteit zijn het resultaat. Daarnaast wil
PGGM, in co-creatie met partners, nieuwe en duurzame innovaties in haar
huisvestingsbeleid inbrengen.

Haeppey is eind 2018 in de markt geïntroduceerd en is een
initiatief van Strukton Worksphere en Antea Group.

Word ook haeppey!

Hæppey maakt comfort objectief en levert vanuit inzicht oplossingen die tot voorkort ondenkbaar waren. Dit dankzij technologische innovaties in sensortechnologie en data-analyse. Een haeppey gebouw is een gezond gebouw.