Drie NEN-ISO certificaten in één keer

Het is consortium R Creators, bestaande uit Strukton Worksphere, Facilicom en Ballast Nedam, gelukt om tijdens het eerste exploitatiejaar van rijkskantoor de Knoop maar liefst drie NEN-ISO certificaten te behalen! Een unieke prestatie waar we erg trots op zijn!

Het is consortium R Creators, bestaande uit Strukton Worksphere, Facilicom en Ballast Nedam, gelukt om tijdens het eerste exploitatiejaar van rijkskantoor de Knoop maar liefst drie NEN-ISO certificaten te behalen! Een unieke prestatie waar we erg trots op zijn!

Rijkskantoor de Knoop in Utrecht is een publiek private samenwerking (PPS) waar Strukton Worksphere verantwoordelijk is voor de exploitatie van 20 jaar. De exploitatiefase is in februari 2018 van start gegaan na een ontwerp- en realisatiefase van 3 jaar. Van belang is een beheerste exploitatie organisatie waarbij de processen en diensten op orde zijn. De drie certificaten tonen voor zowel de opdrachtgever, bestaande uit het Rijksvastgoedbedrijf en de hoofdgebruiker van het gebouw, de Belastingdienst, maar ook voor de banken en toezichthouders aan dat R Creators in control is.

Processen geborgd met NEN-ISO 9001
Vanuit het contract was de verplichting de NEN-ISO 9001 te halen, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt gebruikt om aan te tonen dat de organisatie haar processen heeft geborgd, in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten en de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Milieumanagement volgens ISO 14001
Door R Creators is daar zelf de NEN-ISO 14001 aan toegevoegd. ISO 14001 is de norm waarin de eisen zijn beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Het is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Hiermee kan R Creators gericht aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik tijdens de exploitatiefase.

NEN-ISO 27001 voor informatiebeveiliging
Als laatste heeft R Creators ervoor gekozen te certificeren volgens de NEN-ISO 27001. Met deze norm is het mogelijk om de beveiliging van onze informatie te structureren. Het is wereldwijd de meest populaire norm voor informatiebeveiliging. R Creators heeft beschreven hoe zij procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak.

Het team van R Creators is hierin ondersteund door Eline van Osch en Robin de Boer. Zij hebben de structuur en handboeken opgezet waarlangs is gecertificeerd en de vele in- en externe audits van Dekra begeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olwin Verhappen, Exploitatiemanager R Creators.

Meer weten over ISO?

“Wat heeft ISO aan opdrachtgevers te bieden? Vooral zekerheid. Onder aan de streep heeft iedereen dus meer garantie dat alles in de basis goed gaat.”