Upgrade D-pier Schiphol gegund aan Worksphere

Integrale opdracht (werktuigbouwkundig, elektrotechnisch én bouwkundig) voor upgrade D-pier gegund aan Strukton Worksphere.

Ongestoorde bedrijfsvoering voor Schiphol, veiligheid voor reizigers en focus op de dienstverlening aan reizigers kenmerken deze aan Strukton Worksphere gegunde opdracht. Siebolt Bennema (directeur Projectenbureau Luchthaven Schiphol) en Evert Lemmen (CEO Strukton Worksphere) tekenden voor de upgrade van de D-pier op Schiphol.

Met het project Upgrade Pieren wordt het reizen via Schiphol nóg leuker. Ook de D-pier, de pier met de grootste oppervlakte en een lengte van maar liefst 550 meter, krijgt een upgrade en gaat voor een maximaal wachtcomfort met nieuwe zit- en werkplekken, luxe sanitair, meer horeca en retail en groene plantenwanden.

Integrale aanpak
Bijzonder aan dit project is ook dat het geheel aan airside (beveiligd gebied) wordt uitgevoerd; dit geeft een extra dimensie aan de uitvoering. Strukton Worksphere is zowel voor de bouwkundige werkzaamheden als voor alle installaties (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) verantwoordelijk. Deze integrale uitvoering in een operationele omgeving en de inpassing in de bestaande gebouwen en systemen vragen veel kennis en vakmanschap. De engineering, planning en logistiek voor de upgrade van de D-pier wordt door Strukton Worksphere geheel in BIM uitgevoerd.

Doorgaande exploitatie
Specifiek voor de D-pier, die zowel reizigers uit Schengen als uit non-Schengengebied verwerkt, zijn maatwerkoplossingen opgenomen voor boarden en de-boarden, om een optimum te bereiken tussen overlastbeperking enerzijds en maximaal gebruik van gates anderzijds. Een uitgebreid faseringsplan en planning is onderdeel van de aanpak van Strukton Worksphere. Ook bij het opstellen van dit plan is aandacht voor de reizigers en de retail- en horecafaciliteiten leidend geweest. Bij het project Upgrade Pieren draait immers alles om de beleving van reizigers, die in alle rust, luxe en comfort willen wachten tot het boarden begint.

Ervaren
De door Strukton Worksphere in 2015 opgeleverde overlaagde G-pier en het ermee verbonden nieuwe GH-gebouw spelen een belangrijke rol in de centrale security aanpak van Schiphol. Alle reizigers, ook zij die reizen naar bestemmingen buiten het Schengengebied, krijgen te maken met de centrale securitycontrole. De upgrade van de D-pier sluit naadloos aan op deze beveiliging. De ervaringen en kennis die Strukton Worksphere opdeed in eerdere projecten op de luchthaven, waaronder ook de huidige upgrade van de F- en G-pier, worden ingezet voor een soepele projectuitvoering. Het werk aan de D-pier start in het 4e kwartaal van 2018.