Versneld ‘Paris Proof’: verduurzamen met data

Strukton Worksphere en e-nolis bundelen energie om gebouwen verder te verduurzamen.

Commercieel vastgoed kan aanzienlijk minder energie verbruiken en minder CO2 uitstoten door samen te werken. Één en één is…’Paris Proof’.

Strukton Worksphere en e-nolis zetten daarmee een flinke stap richting het klimaatakkoord van Parijs. Door elkaars specialismen aan te vullen kan op eenvoudige wijze een quick scan van een gebouw worden gedaan, kunnen verbetermaatregelen snel worden doorgevoerd, kan een EPA-U labelsprong worden gegarandeerd en kan het resultaat worden geanalyseerd zodat de behaalde verbetering ook over lange tijd geborgd is.

De gebouwde omgeving is goed voor ruim een derde van het energieverbruik en bijna 40% van de CO2-emissie in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te behalen dient de CO2-emissie in Nederland tot 2050 te dalen met 100%. Deze monsterklus vraagt om innovatie, pro-activiteit én samenwerking van alle spelers in de keten, groot én klein.

Versneld verduurzamen
Na een aantal succesvolle projecten als pilot wordt nu een meerjarige samenwerking aangegaan tussen Strukton Worksphere en e-nolis. Door energie te bundelen kunnen gebouwen versneld worden verduurzaamd. Strukton Worksphere heeft met PULSE een krachtig platform dat integraal de data van de mens, techniek en omgeving bij elkaar brengt. Dit voorkomt storingen, verlengt levensduur en reduceert onderhoudskosten en energieverbruik in vastgoed. E-nolis vult dit met de Energy Navigator perfect aan. De Energy Navigator bestaat uit intelligente software die voor commercieel vastgoed met minimale input aan data, maximaal inzicht in energiebesparingsmogelijkheden biedt en dit direct vertaalt in een bijbehorende, doorgaans lucratieve, businesscase. Beide gecombineerd levert maximaal inzicht in energieverbruik en CO2-uitstoot in verhouding tot comfort en kosten.

Data-gedreven verduurzamen
Patrick van Geffen, programmamanager Strukton Worksphere: “De komende jaren zal Strukton Worksphere vol inzetten op de digitale transitie. Haar dienstverlening verder verbeteren door deze steeds meer te baseren op data en de extra nieuwe inzichten die dat oplevert. Met minder inspanning een beter advies voor de verduurzaming van commercieel vastgoed, dat is het doel van deze samenwerking.” De combinatie van energiemonitoring met een getraind referentiemodel in Strukton PULSE met de slimme algoritmen in de Energy Navigator is uniek in de markt. “Zo’n unieke data-gedreven aanpak past uitstekend bij ons en de markt weet ons juist daarom steeds vaker te vinden”, aldus Van Geffen.

‘Op weg naar ‘Paris Proof ‘ zullen we eerst moeten afrekenen met operationele verspilling van energie. “Tweederde van de kantoorpanden in Nederland bijvoorbeeld voldoen niet aan het afgegeven energielabel. Dat moet en kán beter. Door samenwerking met Strukton PULSE kunnen veel meer panden versneld hun energieverbruik op orde krijgen”, aldus Gerard Kool, directeur van e-nolis. Hierbij verwachten klanten snel inzicht, zonder onnodige inspecties en tijdverlies. Vastgoedeigenaren en -beheerders willen doorgaans graag besparen, maar weten niet altijd hoe. Kool: “Zodra klanten zien wat er mogelijk is en hoe ze kunnen bijdragen aan de energiedoelstellingen komt er steeds weer zoveel positieve energie los! Dat geeft een enorme kick.”