Strukton PULSE als erkend EMS systeem

Strukton PULSE is opgenomen als een erkend energiemanagementsoftware (EMS).

Het toepassen van energiemanagementsystemen (EMS) is per 1 januari 2018 een verplichte maatregel in bedrijfstakken waar het energiegebruik van bedrijfsgebouwen voornamelijk wordt veroorzaakt door klimaatinstallaties. Dit is een onderdeel van het intensiveringspakket van het Energieakkoord. Strukton PULSE is opgenomen als een erkend energiemanagementsoftware (EMS).

De verplichting geldt in de volgende bedrijfstakken: gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, mobiliteitsbranche, sport en recreatie,  hotels en restaurants, tankstations en autowasinrichtingen en detailhandel.

Met behulp van Strukton PULSE als een EBS (Energie registratie- en Bewaking Systeem) is het relatief eenvoudig aanpassingen door te voeren die kunnen leiden tot forse energie- en daarmee kostenbesparingen. De investering in Strukton PULSE is afhankelijk van de grootte van het gebouw en hoogte van het energieverbruik, zodat de terugverdientijd altijd (ruim) onder de vijf jaar blijft.

Wat betekent dit voor u?
Als u nog geen EBS heeft en dit vanaf 1 januari 2018 voor uw bedrijfstak verplicht is, moet u een systeem gaan implementeren. Strukton PULSE is hierbij een goede optie, met een praktische benadering. Bovendien is Strukton PULSE uit te breiden met analyses van het comfort in uw gebouw, 24/7 monitoring van de optimale werking van de installaties of het optimaliseren van preventief onderhoud.

Bron Uneto VNI + RVO (Rijksinstituut voor ondernemend Nederland)

Strukton PULSE- datagedreven dienstverlening

Neem voor meer informatie over Strukton PULSE contact op met Patrick van Geffen


+31 (0)6 53 45 97 43