Rijkskantoor de Knoop officieel geopend

Namens het Rijksvastgoedbedrijf en RCreators openden Annet Bertram en Hans Gennissen op 17 mei rijkskantoor de Knoop.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf herontwikkelde
consortium R Creators, de samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast
Nedam, de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot rijkskantoor de Knoop. Het
verouderde complex onderging een duurzame herontwikkeling tot rijkskantoor waar
verschillende rijksdiensten hun intrek in namen. Het casco van de voormalige
Knoopkazerne werd getransformeerd tot rijkskantoor en uitgebreid met een
vergadercentrum voor duizend bezoekers. Een atrium verbindt het vergadercentrum
en de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte is ingericht met ‘het Knoopplein’
en het circulaire paviljoen ‘The Green House’.

Meer kwaliteit door duurzaam partnerschap
Samenwerking was een belangrijk criterium tijdens de
aanbestedingsfase. Niet alleen omdat het contract twintig jaar loopt, ook omdat
tijdens de exploitatiefase de facilitaire organisatie van R Creators als één
team samenwerkt met de facilitaire organisatie van het rijkskantoor. Het is
voor het eerst in een PPS-aanbesteding dat dienstverlening en samenwerking zo
zwaar meewogen. Door de kennis en ervaring van zowel bouwen, onderhoud, als
dienstverlening, is meer kwaliteit gerealiseerd voor de gebruikers.

Toekomstbestendig in hartje Utrecht
Wat betreft duurzaamheid ligt de focus niet alleen op het
reduceren van energie- en materiaalgebruik. Er is ook ingezet op de maximale
flexibiliteit voor het gebouw en de bijbehorende dienstverlening, zodat deze
toekomstbestendig zijn. Het gebied rondom Utrecht Centraal waar rijkskantoor de
Knoop ligt, maakt onderdeel uit van het ‘Masterplan Stationsgebied’ voor de
vernieuwing van het centrum. Rijkskantoor de Knoop is een blijvend
toonaangevend, gastvrij en duurzaam gebouw in het hart van Nederland geworden.