B&O-contract voor Royal Philips panden op de HTC

Op 30 april is het contract getekend tussen Philips Real Estate (PRE) en Strukton Worksphere voor het beheer en onderhoud van panden op de High Tech Campus in Eindhoven .

Roel Stroeken, Head of Real Estate BeNeLux: “Philips Real
Estate heeft ervoor gekozen om de hard services voor haar kritische locaties
direct bij een marktspecialist te contracteren en zelf te managen. Philips Real
Estate heeft hiervoor haar eigen organisatie uitgebreid met de functie Manager
Hard Services om zodoende, met eigen kennis in huis, het contract en het
partnerschap optimaal te laten renderen”. Philips Real Estate geeft aan bewust
gekozen te hebben voor een prestatiecontract met een
instandhoudingsverplichting, rechtstreeks afgesloten met Strukton Worksphere
als hard services provider. De doelstelling is om samen met Strukton Worksphere
een transparante, wederzijds kritische en constructieve samenwerking aan te
gaan, waarbij beide partijen op basis van een gedegen Service Level Agreement
en KPI’s de dienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau brengen en
monitoren om de bewoners een prettige werk- en verblijfsomgeving te bieden.

“Philips en Strukton Worksphere kennen reeds een lange geschiedenis en samenwerking met elkaar. Dit nieuwe contract bevestigt dit opnieuw, waarbij de looptijd van deze overeenkomst ons in staat stelt om in nauwe samenwerking maximaal elkaars toegevoegde waarde in te brengen, o.a. door middel van Strukton PULSE.”
Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere