Ondertekening certificaat de Knoop

De bouw van rijkskantoor de Knoop is klaar. Het zogenoemde beschikbaarheidscertificaat is ondertekend.

De bouw van rijkskantoor de Knoop is klaar. Het zogenoemde beschikbaarheidscertificaat
is ondertekend. Hiermee is de realisatiefase van het rijkskantoor de Knoop
afgerond en start de exploitatiefase. Vanaf heden is rijkskantoor de Knoop
operationeel en zullen de gebruikers hun intrek nemen.

 

Voor de duurzame herontwikkeling was een goede en intensieve
samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel en zelfs als
gunningscriterium opgenomen. Hiermee is het kader geschapen voor een goede
samenwerking in de komende 20 jaar. 

‘”Samenwerking organiseren en cultiveren maakte het verschil in dit project”
Peter Eitjes, projectmanager Rijksvastgoedbedrijf

“De goede samenwerking heeft naast een soepele totstandkoming ook geleid tot een hogere kwaliteit. Een win-winsituatie”
Debbie van Noort, DBFMO Manager R Creators

Rijkskantoor de Knoop
In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf herontwikkelde R
Creators (een samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) de
voormalig Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor. De ontwikkeling van
rijkskantoor de Knoop past in het programma ‘Compacte Rijksdienst’ dat sinds
2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. De voormalige
Knoopkazerne is herontwikkeld ter vervanging van verouderde accommodaties in de
regio. De werkzaamheden bestonden uit een combinatie van sloop, renovatie en
uitbreiding. Uitgangspunt was zo min mogelijk slopen en zoveel mogelijk
hergebruiken. Het casco van de voormalige Knoopkazerne is getransformeerd tot
rijkskantoor met een vergadercentrum voor duizend bezoekers.

Centraal in het ontwerp van het gebouw, het interieur en de
dienstverlening staan de behoeften van de gebruikers. R Creators heeft zich
hierin grondig verdiept en deze vertaald naar een integraal ontwerp. Ontwerp,
bouw, installaties, beheer en onderhoud en exploitatie zijn geen losse
elementen, maar versterken elkaar. Bij de ontwerpoplossingen is niet gekeken
naar de initiële kosten, maar naar de totale kosten over twintig jaar.

D

uurzaam partnerschap en gastheerschap
Naast de gebruikelijke gunningscriteria voor een gebouw zijn
in dit project duurzaam partnerschap en gastheerschap als gunningscriteria
toegevoegd. Daarbij ligt voor het rijkskantoor de Knoop voor wat betreft
duurzaamheid de focus niet alleen op het reduceren van energieverbruik en
materiaalgebruik, maar ook op maximale flexibiliteit zodat het gebouw en de
dienstverlening toekomstbestendig zijn. Samenwerking die uitmondt in duurzaam
partnerschap was een belangrijk criterium tijdens de aanbestedingsfase. Niet
alleen omdat het contract twintig jaar loopt, ook omdat tijdens de
exploitatiefase de facilitaire organisatie van R Creators als één team zal
samenwerken met de facilitaire organisatie van het rijkskantoor. Het was voor
het eerst in een PPS-aanbesteding dat dienstverlening en samenwerking zo zwaar
meewogen. Dit heeft een positieve bijdrage gehad in de soepele totstandkoming
van het gebouw en de start van de exploitatie.