Unieke integratie leidt tot comfortabele en energiezuinige werkomgeving

Hoe verloopt de proof-of-concept met de koppeling tussen Strukton PULSE en de Ahrend Comfortwerkplek?

Strukton Worksphere en Ahrend tekenden in juli dit jaar een
overeenkomst om twee onafhankelijke innovaties, te weten Strukton PULSE en de Ahrend
Comfortwerkplek, aan elkaar te koppelen. De verwachting van de koppeling is een
hogere comfortbeleving van zowel de werkplek als de werkomgeving en daarnaast
een lager energieverbruik. Hoe verloopt de proof-of-concept?

 

Pilot gestart
De koppeling tussen de innovaties is gemaakt, waardoor het
digitaal meten van de werkplek en werkomgeving officieel is gestart. Zo wordt
er bijvoorbeeld aan de hand van sensoren gemeten welke invloed de
klimaatinstelling van een Comfortwerkplek heeft op het algehele klimaat en op
het energieverbruik. Het gebruik van de werkplekken en de energieconsumptie is
zichtbaar in Strukton PULSE.

 

Daarnaast worden er dagelijks enquêtes afgenomen onder
gebruikers. Deze enquêtes geven inzicht in onder welke klimaatomstandigheden de
werkplekken als comfortabel worden ervaren. Deze data worden vergeleken met
data uit andere pilots. Al deze data samen geven inzicht in de daadwerkelijke
effecten van de Comfortwerkplek, waarmee de toegevoegde waarde gevalideerd kan
worden.

 

Data geven inzicht
Inzicht in de werkelijke effecten van de Comfortwerkplek in
het gebouw helpt om de verwachtingen op het gebied van comfortverbetering en
energiebesparing aan te tonen. Op basis van alle verzamelde data uit het
proof-of-concept is het mogelijk om een energierekening te maken voor het hele
gebouw. De proof-of-concept loopt tot eind 2017.

 

Koppeling
Comfortwerkplek en Strukton PULSE
De doelstelling van de gezamenlijke innovatie is het
verhogen van de comfortbeleving en het verlagen van het energieverbruik. Op
langere termijn is de doelstelling een eenvoudiger installatieconcept en een
besparing op (vervangings-)onderhoud.