Upgrade F- en G-pier Schiphol gegund aan Strukton Worksphere

Ongestoorde bedrijfsvoering voor Schiphol, veiligheid voor reizigers en focus op dienstverlening aan reizigers kenmerken de aan Strukton Worksphere gegunde opdracht.

Ongestoorde bedrijfsvoering voor Schiphol, veiligheid voor reizigers en focus op dienstverlening aan reizigers kenmerken de aan Strukton Worksphere gegunde opdracht. Andre van den Berg (Executive Vice President & Chief Commercial Officer Schiphol Group) en Evert Lemmen (CEO Strukton Worksphere) tekenden de aannemingsovereenkomst voor de upgrade van de F- en G-pier op Schiphol.

Bijzonder aan dit project is dat het geheel aan airside (beveiligd gebied) wordt uitgevoerd; dit geeft een extra dimensie aan de uitvoering. Bovendien is Strukton Worksphere zowel voor de bouwkundige werkzaamheden als voor alle installaties (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) verantwoordelijk. De uitvoering in een operationele omgeving en de inpassing in de bestaande gebouwen vragen veel kennis en vakmanschap.

Doorgaande exploitatie
De aanbieding van Strukton Worksphere onderscheidde zich door het uitgebreide faseringsplan en planning, waardoor er beperkte overlast zal zijn voor de lopende operatie. Ook is bij het opstellen van dit plan aandacht voor de reizigers en de retail- en horecafaciliteiten leidend geweest. Strukton Worksphere zet hier de ervaring in die o.a. is opgedaan bij de verbouwing van Den Haag Centraal Station. Ook daar bleven tijdens de verbouwing de winkels open en passeerden dagelijks tienduizenden reizigers.

Complexe logistiek
De engineering, planning en logistiek voor de upgrade van de F- en G-pier wordt door Strukton Worksphere geheel in BIM verder uitgevoerd. Verbouwen met de winkel open betekent ook dat er is gekozen voor veel geprefabriceerde elementen die op externe locaties worden voorgebouwd. Deze elementen worden just-in-time geleverd en meteen geplaatst. De BIM-aanpak maakt deze complexe bouw en logistiek inzichtelijk.

Ervaren
De door Strukton Worksphere in 2015 opgeleverde overlaagde G-pier en het ermee verbonden nieuwe GH-gebouw spelen een belangrijke rol in de centrale security aanpak van Schiphol. Alle reizigers, ook zij die reizen naar bestemmingen buiten het Schengengebied, krijgen te maken met de centrale security controle. De upgrade van de F- en G-pier sluit naadloos aan op deze beveiliging. De ervaringen en kennis die Strukton Worksphere opdeed in eerdere projecten op de luchthaven worden ingezet voor een soepele projectuitvoering. De oplevering is voorzien aan het einde van het eerste kwartaal 2019.