Waarom goed samenwerken zo belangrijk is

Debbie van Noort is SPC-directeur bij Strukton Integrale Projecten blogt over het belang van goed samenwerken, op alle fronten.

Strukton is partner in een aantal DBFMO-projecten. Samen met onze consortiumpartners zijn we van A tot Z verantwoordelijk voor zo’n opdracht. Daarbij is A de tekentafel en Z de spreekwoordelijke koffie, de verwarming en alle andere faciliteiten die zorgen dat mensen zich prettig voelen in een gebouw. Die contracten lopen 25 jaar, ontzettend lang. Dat maakt een goede samenwerking heel belangrijk. Want onderweg verandert er uiteraard van alles, door voortschrijdende techniek, wensen en gebouwfuncties. Natuurlijk is er een vuistdik contract. De natuurlijke neiging van mensen is juristen en contractmanagers zich op dat papierwerk te laten storten, maar mijn pleidooi is om vooral in de geest van een contract te handelen.

“Begrip voor elkaar en geen verspilling van tijd en geld. Waarom zou je het anders doen” “In de bouwwereld ben je zwak als je je kwetsbaar opstelt. Onzin”

Begrip voor elkaar

Een voorbeeld. In Utrecht ontwikkelt Strukton samen met Facilicom en Ballast Nedam de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot een modern rijkskantoor. Vanaf volgend jaar zullen diverse rijksoverheidsorganisaties in dat gebouw werken. In het contract staat dat wij verplicht zijn een monitorsplan voor De Knoop te maken en dat moeten indienen bij de opdrachtgever. In plaats van dat zelf te maken en toe te sturen, hebben we vooraf met de opdrachtgever overlegd over de inhoud. Wij vertelden ons doel en hoe we dachten dat te bereiken. De opdrachtgever deelde op haar beurt haar belangen en aandachtspunten. Het resultaat is een monitorsplan dat voor de opdrachtgever geen verrassingen meer bevatte en waar ze zonder meer mee akkoord ging. Prettig vind ik dat. Veel begrip voor elkaar en geen verspilling van tijd en geld. Dus waarom zou je het anders doen?

We zijn één team

Zo’n gesmeerde samenwerking met de opdrachtgever vereist een gesmeerde samenwerking tussen de consortiumpartners. Ons motto bij de Knoop is: we kiezen de beste man of vrouw voor het project, voor de functie die we hebben, ongeacht het consortium. We zijn één team. De consortiumbedrijven, ik noem ze voor het gemak even de moeders, moeten erop vertrouwen dat deze aanpak werkt. Daar ligt een schone taak voor de projectdirectieleden die de stakeholders bij hun moeder moeten informeren en hun vertrouwen moeten winnen. Het risico is namelijk dat de moeders via de zijdeur allerlei mensen naar binnen proberen te schuiven. Bijvoorbeeld omdat ze die mensen op de bank hebben zitten en graag aan het werk willen hebben. Of omdat ze bang zijn dat de andere consortiumleden meer mensen in het project hebben dan zijzelf en daardoor meer macht krijgen. Het is aan de projectdirecteur om die zijdeur dicht te houden.

“Begrip voor elkaar en geen verspilling van tijd en geld. Waarom zou je het anders doen” “In de bouwwereld ben je zwak als je je kwetsbaar opstelt. Onzin”

Durf te vragen

Gaan we nog een stap verder, dan komen we uit bij de samenwerking tussen collega’s. Ik waag me aan een knuppeltje in het hoenderhok: ik vind dat er bij Strukton nog wel wat te verbeteren valt. We zitten nog teveel op ons eigen eiland. Daardoor weten we niet half wat onze collega’s allemaal doen en kunnen, terwijl we zo enorm veel kennis en expertise in huis hebben. Het zou goed zijn meer van elkaar te weten.

Verder denk ik dat het geen kwaad kan om je wat kwetsbaarder op te stellen. Ik weet het, in de bouwwereld is dat not done, omdat anderen je dan als zwak beschouwen. Onzin. Durf te vragen, durf te zeggen dat je het niet weet. Anderen helpen graag en je leert er ontzettend veel van. Ik spreek uit ervaring.

Plezier in het werk

Volgens mij heeft het allemaal te maken met vertrouwen. Dat is het sleutelwoord als het gaat om een prettige samenwerking. Vertrouwen tussen collega’s, tussen consortiumpartners onderling en vertrouwen tussen het consortium en de opdrachtgever. Dat je het beste met elkaar voor hebt, dat je niet alleen maar gaat voor je eigen gewin. Zonder dat vertrouwen kan de samenwerking stroef worden. Dan wordt het niet zo leuk: veel lastige gesprekken, mensen die exact volgens de letter van het contract hun werk gaan doen en tijdverlies aan procesjes die niet relevant zijn voor het grotere geheel.

Als zo’n situatie er eenmaal is, is het lastig om die te doorbreken. Lukt dat toch, dan scheelt dat ten eerste ontzettend veel tijd. En minstens zo belangrijk: de projectleden hebben meer plezier in hun werk en zijn meer betrokken. Als dat lukt en een project loopt goed en gesmeerd, haal ik daar veel energie uit. Daar kan ik echt van genieten.

Debbie van Noort

“Begrip voor elkaar en geen verspilling van tijd en geld. Waarom zou je het anders doen?”


+31 6 4686665

Meer blogs?

Ontdek de verhalen van onze collega's