Maximaal inzicht in energiebesparing vastgoed

Strukton Worksphere en e-nolis tekenden een samenwerkingsovereenkomst om de e-nolis Energy Navigator in het Strukton PULSE-platform te integreren. Beide partijen zien samenwerking als dé manier om te innoveren. Zo geven ze samen heel eenvoudig maximaal inzicht in mogelijke én gerealiseerde energiebesparing van vastgoed.

Twee weten meer dan één en dat gaat in dit geval zeer zeker op. Strukton PULSE brengt de data van de mens, techniek en omgeving bij elkaar. Dit voorkomt storingen, verlengt levensduur en reduceert het energieverbruik en de onderhoudskosten in vastgoed. Het resultaat is een prettige en comfortabele verblijfsomgeving die duurzaam is en dienstverlening op maat mogelijk maakt. De e-nolis Energy Navigator bestaat uit intelligente software die voor commercieel vastgoed met minimale input aan data, maximaal inzicht in energiebesparingsmogelijkheden biedt en dit direct vertaalt in een bijbehorende businesscase. Strukton PULSE gecombineerd met Energy Navigator levert maximaal inzicht in energieverbruik, CO2-uitstoot in verhouding tot comfort en kosten.

Complexiteit vereenvoudigen
De samenwerking tussen Strukton PULSE en e-nolis Energy Navigator start met een drietal projecten en maakt direct de meerwaarde zichtbaar. Zo blijkt uit onderzoek dat de meeste panden operationeel niet functioneren volgens het toegekende energielabel. Een groener energielabel betekent meestal een complexere installatie waardoor er meer eisen gesteld worden aan gebouwbeheer. De complexere installaties presteren in verhouding tot eenvoudiger installaties slechter ten opzichte van het ontwerp. Het bundelen van de kennis maakt inzicht en advies eenvoudig.

“Durven samen te werken is misschien wel degrootste uitdaging voor de komende periode. Het integreren van innovatievetoepassingen waardoor steeds eenvoudiger, steeds slimmere analyses kunnenworden gedaan, maakt datagestuurde dienstverlening van Strukton Workspheremogelijk.” 
Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere

Integratie in het platform
De Energy Navigator stelt snel vast wat het operationele energielabel in werkelijkheid is. Gecombineerd met historische data uit Strukton PULSE ontstaat gericht advies om het energielabel van het pand te verbeteren. Dit is niet alleen van belang omdat panden groter dan 100m2 vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, maar ook om een positieve businesscase met een aantrekkelijke terugverdientijd te realiseren. Overtuigd van de gedachte dat het functioneren en presteren van een gebouw integraal moet worden geanalyseerd, is het een logische volgende stap om de Energy Navigator te integreren in het Strukton PULSE-platform. Giel van Giersbergen, directeur van e-nolis, onderstreept dit en beschouwt de Energy Navigator als waardevolle verificatielaag voor analyses die gebouwbeheersysteemdata (GBS-data) analyseren.

“De Energy Navigator maakt gebruik van gevalideerde energiehoofdmeter-data en niet van GBS-data waardoor de resultaten van PULSE vergeleken kunnen worden met resultaten uit de Energy Navigator. Strukton Worksphere kan hierdoor de klant optimaal bedienen.” 
Giel van Giersbergen, directeur e-nolis