Zorggroep Sint Maarten tekent voor Strukton PULSE

De intentieverklaring om de Energie-, Comfort- en Installatiemodule van Strukton PULSE te implementeren en te operationaliseren in de lopende dienstverlening is door de Zorggroep Sint Maarten en Strukton Worksphere op het innovatie-event Building Holland getekend. Deze integrale aanpak is van groot belang voor het behalen van de huisvestingsambities van Zorggroep Sint Maarten.

De energiemodule van Strukton PULSE gaat inzicht geven in het energieverbruik van de gebouwen van Zorggroep Sint Maarten. Zo wordt het gemakkelijker om energiebesparingsdoelstellingen te formuleren en om deze te bewaken.

Daarnaast wordt ook de Comfort-module van Strukton PULSE geïmplementeerd. De Comfortmodule geeft inzicht in en controle over het binnenklimaat van de ruimtes. Dit levert een belangrijke bijdrage aan tevredenheid van de bewoners.

Als laatste zal de Installatiemodule van Strukton PULSE toegevoegd worden aan de totale dienstverlening op het gebied van beheer en onderhoud. De prestaties van de installaties worden grafisch weergegeven. Hierbij is het mogelijk om op installatieniveau de werking verder te analyseren. Aan de hand van de zelf ontwikkelde algoritmes worden de gebouwen en de installaties 24 uur per dag bewaakt en gecontroleerd.

Integrale aanpak
Tim Rodger, manager Vastgoed, Bouw & Beheer van Zorggroep Sint Maarten en Evert Lemmen, CEO van Strukton Worksphere, ondertekenden de verklaring tijdens het evenement Building Holland. Zorggroep Sint Maarten heeft in Strukton Worksphere de partner gevonden die integraal bijdraagt aan het behalen van haar huisvestingsambities.

Strukton PULSE

Meer weten over de diverse PULSE modules? Kijk op despeciale Strukton PULSE website en leer meer over de PULSE Analytics modulesOnderhoud. Energie, Comfort en Installaties