Reductie CO2-uitstoot met 3,5%

In 2016 heeft Strukton zijn absolute CO2-emissies met 3,5% gereduceerd ten opzichte van 2015.

De uitstoot nam af van 49.070 ton CO2 in 2015 tot 47.393 ton CO2 in 2016 (gerekend over de afgelopen vier kwartalen).

Doelstelling lange termijn
De langetermijndoelstelling van Strukton is om in 2020 15% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 2009, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. De tussenstand in 2016 is een absolute daling van 18.592 ton, een daling van 28% in absolute emissies. Daarmee is Strukton op weg zijn doelstelling te bereiken. De langetermijndoelstelling blijft echter ambitieus. Dit komt enerzijds door de moeilijke marktomstandigheden in Nederland en anderzijds doordat het laaghangend fruit inmiddels is geplukt.

Reductiemaatregelen
De absolute daling van de CO2-uitstoot in de afgelopen jaren is te danken aan de diverse CO2-reductiemaatregelen die Strukton neemt.

Materieel
De CO2-uitstoot van het materieel op projecten is in 2016 met 3% gereduceerd ten opzichte van 2015. Deels wordt deze daling veroorzaakt door de fase waarin een aantal grote projecten verkeert (minder grondwerk) en deels komt dit door de activiteiten die Strukton treft op het vlak van het Nieuwe Draaien. Ook wordt divers materieel uitgerust met een start-stopsysteem.

Groene stroom
Voor 2016 is het doel om 90% groene stroom in te kopen. Het nieuwe overkoepelende energiecontract van Strukton bestaat uit 100% groene stroom. Voor de locaties en projecten waar geen groene stroom kan worden ingekocht, vergroent Strukton de elektriciteit via Hollandse Wind certificaten. In 2016 nam Strukton voor 99% groene stroom af. De doelstelling voor 2016 is daarmee behaald.

Videoconference
Diverse vestigingen van Strukton hebben de beschikking over een videoconferentieruimte. Het beleid is om waar mogelijk reistijd te vermijden en bijvoorbeeld gebruik te maken van videoconference. In 2016 realiseerde Strukton hierdoor een afname van de uitstoot met 173 ton CO2.

Leasewagens
Over geheel Strukton is er een vrij stabiele ontwikkeling te zien in de CO2-uitstoot door de leasewagens. De CO2-uitstoot per gereden kilometer neemt af door verschillende reductiemaatregelen, waaronder aanscherping van de CO2-norm in de leaseregeling en een proef met 100% elektrische leaseauto’s. Door een veranderend werkpakket rijden diverse medewerkers echter meer kilometers.