Energiemodule Strukton PULSE voor DUO²

Op de eerste dag van het driedaagse innovatie-event ‘(Re)Building the future’ tekenden Robert Pet namens DUO² en Maikel Nabuurs namens Strukton Worksphere een intentieverklaring om de energiemodule van Strukton PULSE toe te voegen aan de bestaande onderhoudsdienstverlening. Een belangrijke stap naar verdere verduurzaming van het al met vier sterren BREEAM-NL In-Use bekroonde gebouw.

DUO² is verantwoordelijk voor alle facilitaire diensten van het kantoor in Groningen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst (47.000 m²) voor een periode van 20 jaar. DUO² maakt voor het beheer en onderhoud gebruik van de technische en bouwkundige diensten van Strukton Worksphere.

Energiemodule Strukton PULSE
De energiemodule van Strukton PULSE zal DUO² een beter inzicht in het energieverbruik van het gebouw bieden. De energiegegevens zullen helder en overzichtelijk in grafiek- en tabelweergave gepresenteerd worden. Met handige doorsnedes is het mogelijk diverse analyses te maken. Ook voor energiebesparingstrajecten is deze energiemodule het aangewezen hulpmiddel om besparingen inzichtelijk te maken en gestelde doelstellingen te bewaken. De energiemodule van Strukton PULSE zal zo ook bijdragen aan het verder professionaliseren van het beheer en onderhoud van DUO².

4 Sterren BREEAM-NL In Use
Begin 2017 ontving DUO² van de Dutch Green Building Council (DGBC) de vier sterren score BREEAM-NL In Use. De energiemodule Strukon PULSE is hierop een mooie aanvulling die DUO² in staat stelt om verder te werken aan haar duurzaamheidsambities. Deze stap sluit daarnaast goed aan op het lopende programma Assetmanagement van DUO², waarbij de ambitie is om in 2018 het ISO 55001 certificaat te behalen.

De ondertekening van de intentieverklaring op het innovatieve event Building Holland van het platform Duurzaam Gebouwd onderstreept de duurzame ambities van DUO² en Strukton Worksphere.

Over DUO² 
Een duurzaam en innovatief kantoor. Een icoon voor de stad
Groningen. De eerste grote nieuwbouw PPS. 

BREEAM-NL In Use
Vier sterren BREEAM-NL In-Use voor de hercertificering van
DUO² in Groningen op Asset en drie sterren voor Beheer. Met deze
hercertificering bestendigt DUO zijn duurzame ambities.