Onderhoudscontract Waterschap Rijn en IJssel en Strukton Worksphere

Waterschap Rijn en IJssel en Strukton Worksphere tekenden een onderhoudsprestatiecontract voor de duur van 3 jaar. Optimalisatie van het binnenmilieu en op zuinige wijze omgaan met energie en grondstoffen zijn de uitgangspunten van dit contract, waarmee Waterschap Rijn en IJssel haar huisvestingsambities kan waarmaken.

De komende drie jaren zal Strukton Worksphere het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud aan de gebouwgebonden installaties uitvoeren. Het gedegen implementatieplan en de uitgebreide expertise op het gebied van innovatief onderhoud maakten dat het Waterschap voor Strukton Worksphere koos. Naast het dagelijks onderhoud verzorgt Strukton Worksphere ook het storingen- en klachtenonderhoud. In een dergelijk prestatiecontract komt de verantwoordelijkheid voor de prestaties van de installaties bij de opdrachtnemer te liggen. Om dit in de praktijk te realiseren, wordt een directe koppeling gelegd tussen de systemen van beide organisaties en vindt conditiegestuurd onderhoud plaats.

Prettig binnenklimaat
Waterschap Rijn en IJssel heeft in Strukton Worksphere de partner gevonden die integraal kan bijdragen aan het behalen van haar huisvestingsambities. Een prettig binnenklimaat om in te werken, waarbij tegelijkertijd het energieverbruik naar beneden gaat, zal het resultaat zijn voor de medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel.

Door Waterschap Rijn en IJssel aan zich te binden heeft Strukton Worksphere een uitbreiding op haar utiliteitsportfolio gerealiseerd. Eerder wist zij ook reeds Waterschap Noorderzijlvest, Enexis en Waterlaboratorium Noord aan zich te binden.