Landelijk onderhoudscontract Carmelcollege en Strukton Worksphere

Stichting Carmelcollege en Strukton Worksphere tekenden een onderhoudsprestatiecontract voor meer dan 50 scholen. Connectiviteit van informatiesystemen, samenwerking, duurzaamheid en kostenreductie zijn de uitgangspunten van dit prestatiecontract, waardoor Stichting Carmelcollege haar huisvestingsambities kan waarmaken.

De komende drie jaren zal Strukton Worksphere het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud aan de gebouwgebonden installaties uitvoeren. Bovendien verzorgt Strukton Worksphere het storingen- en klachtenonderhoud; door het gehele land, op meer dan twee derde van alle schoollocaties van Stichting Carmelcollege. Hiertoe hebben beide partijen een prestatiecontract ondertekend.
In een dergelijk contract komt de verantwoordelijkheid voor de prestaties van de installaties bij de opdrachtnemer te liggen. Daartoe wordt er een directe koppeling gelegd tussen de systemen van beide organisaties en vindt conditiegestuurd onderhoud plaats.

Integrale bijdrage aan comfortabele, gezonde en duurzame onderwijsomgeving
Stichting Carmelcollege heeft in Strukton Worksphere een partner gevonden die integraal kan bijdragen aan het behalen van de huisvestingsambities van de verschillende locaties in het land. Ruim 38.000 leerlingen en hun 4.300 medewerkers op meer dan 50 onderwijslocaties verdienen immers een comfortabele, gezonde en duurzame onderwijsomgeving. Tijdens de realisatie zal Strukton Worksphere het onderwijsproces zo min mogelijk verstoren.

Door Stichting Carmelcollege aan zich te binden heeft Strukton Worksphere een uitbreiding op haar onderwijsportfolio gerealiseerd. Eerder wist Strukton Worksphere reeds het Nordwin College, AOC Oost, ROC Twente, Fontys en Avans aan zich te binden.