Samenwerken aan predictive maintenance voor gebouwen

Strukton en Semiotic Labs intensiveren hun samenwerking op het gebied van predictive maintenance. Zo ontstaat een unieke samenwerking om ook installaties in gebouwen slimmer te maken en datagestuurd onderhoud toe te passen. Hogere beschikbaarheid als gevolg van minder verstoringen voor gebouwgebruikers is het resultaat, dankzij de online integrale analyseomgeving van Strukton PULSE: Analytics.

Semiotic Labs levert sensoren en algoritmes die data omzetten in informatie over wanneer en waarom elektromotoren falen. Strukton Worksphere integreert deze data in het platform Strukton PULSE en brengt zijn vakinhoudelijke kennis en serviceorganisatie in. De combinatie van big data, algoritmes en vakkennis voorkomt verstoringen in installaties en geeft inzicht in het werkelijk benodigde onderhoud. Vastgoedeigenaren kunnen zo een comfortabele, veilige en duurzame locatie bieden aan hun gebruikers.

Strukton PULSE kijkt integraal naar een gebouw vanuit gebruikscomfort, energie en onderhoud.

“Door de kennis van Semiotic Labs toe te voegen aan ons integrale online analyseplatform Strukton PULSE komen we steeds weer een stap verder in predictive maintenance. Uiteindelijk willen wij er met Strukton PULSE voor zorgen dat beheer en onderhoud van alle gebouwinstallaties optimaal, duurzaam en proactief wordt gedaan. ”
Maikel Nabuurs, manager Monitoring en Datamanagement Strukton Worksphere

Voorspellend voor beschikbaarheid en duurzaamheid
Deze nieuwe en vooruitstrevende manier van onderhoud is kostenbesparend en komt de beschikbaarheid en duurzaamheid van gebouwen en installaties ten goede. Preventief onderhoud wordt gerichter uitgevoerd en storingen worden voorkomen. Met zelflerende algoritmes worden bijvoorbeeld afwijkingen in het stroomverbruik gedetecteerd, gerapporteerd en weergegeven in een dashboard. Strukton Worksphere krijgt op deze manier inzicht in de conditie van installaties en kan proactief beslissen wanneer een installatie gepland in onderhoud kan. Zonder verstoringen voor de vastgoedbeheerder.

“Het Strukton PULSE platform groeit hard door de kennis te bundelen van onze eigen specialisten met die van unieke partijen in de markt, zoals Semiotic Labs. Alleen door samen te werken kan PULSE voorop blijven lopen en een integrale analyse- en monitoringomgeving bieden voor zowel beschikbaarheid, comfort, energie en datagestuurd onderhoud.”
Patrick van Geffen, programmamanager Strukton PULSE

In september 2016 tekenden Semiotic Labs en Strukton Rail een overeenkomst voor de ontwikkeling van een Smart Condition Monitoring Systeem voor door elektromotoren aangedreven assets. Nu wordt een volgende stap gezet naar de gebouwgebonden omgeving.

.“Strukton is voor ons de ideale partner: Ze beschikken over domeinkennis, werken al op diverse vlakken aan datagedreven onderhoud én investeren nadrukkelijk in het ontwikkelen van vooruitstrevende producten en diensten op het snijvlak van onderhoud en het Internet of Things.”
Simon Jagers, founder van Semiotic Labs

PULSE Analytics

Met Strukton PULSE Analytics komen uitgebreide analysemogelijkheden beschikbaar voor het beheersen van installaties, comfort, energie en onderhoud in gebouwen.