Directiewijziging Strukton Worksphere

Mark Ooijen is benoemd tot CFO van Strukton Worksphere. Hij zal, samen met CEO Evert Lemmen, de statutaire directie van Strukton Worksphere vormen. In de afgelopen jaren heeft Mark Ooijen verschillende financiële functies binnen Strukton Worksphere vervuld. Evert Lemmen is sinds 2015 statutair directeur van Strukton Worksphere.

Strategie ongewijzigd
De strategische koers van Strukton Worksphere blijft ongewijzigd. Strukton Worksphere ontwikkelt, ontwerpt, realiseert, onderhoudt en beheert prettige en gezonde werk- en leefomgevingen. Dit doen wij vanuit ons bouw- en techniek-DNA. Met onze unieke klant- en onderhoudskennis en door technologie op innovatieve wijze toe te passen, geven wij proactief invulling aan de wensen van onze opdrachtgevers.

De toekomst begint vandaag

De wereld om ons heen verandert snel. Er zijn veel technologische ontwikkelingen die impact hebben op ons leven én op ons werk in de bouw- en installatiebranche. Neem ook een kijkje in 2020.