Nooit meer zoeken naar een vrije werkplek

We gebruiken met steeds meer mensen minder vierkante meters kantoorruimte. Ook werken we steeds vaker flexibel. Strukton Worksphere is gestart met een pilot werkplekbezetting. Door inzicht te krijgen in het gebruik van flexibele werkplekken en vergaderruimten, gecombineerd met datagestuurd beheer en onderhoud door Strukton PULSE, kan het energieverbruik en de CO2-uitstoot van een gebouw aanzienlijk worden gereduceerd.

Nooit meer zoeken naar een vrije werkplek is voor de gebruiker prettig en efficiënt. Via een plattegrond, op een zogenaamde interactieve kiosk (een zuil met touchscreen), wordt hij geïnformeerd welke plekken beschikbaar zijn. Hiervoor zijn diverse vergaderruimten en werkplekken uitgerust met draadloze (LoRa) sensoren voor het meten van de actuele bezetting. De pilot focust zich in eerste instantie op het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de oplossing én daarna op de integratiemogelijkheden binnen PULSE Analytics.

Integratie big data biedt nieuwe kansen
Verdiepingen of delen daarvan op basis van vraag en aanbod wel of niet gebruiken, koelen of verwarmen biedt kansen voor eigenaar of beheerder. Kansen zoals reductie van het energieverbruik of bijvoorbeeld minder schoonmaken.

Strukton Worksphere zoekt continu naar nieuwe technieken die het mogelijk maken om (anoniem) data te verzamelen over het gebouw, de gebruikers en de omgeving. Techniek, (big) data en dienstverlening integreren steeds meer. Optimalisatie van het beheer en onderhoud van gebouwen is het resultaat.