Strukton levert Land in Zicht Haarlem op

Strukton heeft de laatste gebouwen van project Land in Zicht in Haarlem opgeleverd. Daarmee is de gebiedsontwikkeling in Haarlem Noord afgerond.

Een oplossing voor de slechte bereikbaarheid van de Waarderpolder. Én een inspirerend ontwerp voor een woonwijk. In totaal zijn 182 woningen gerealiseerd. Een unieke plek in Haarlem is gerevitaliseerd.

De eerste fase van project Land in Zicht betrof de realisatie van de Schoterbrug over het Spaarne. Deze brugverbinding ontlast het verkeer in de binnenstad van Haarlem en gaf een impuls aan de bereikbaarheid van industrieterrein Waarderpolder. 

Na de verplaatsing van de jachthaven naar de overzijde van het Spaarne en de verplaatsing van de scouting onder de brug, is in de tweede fase van project Land in Zicht nieuw land gecreëerd door het aanleggen van twee schiereilanden met in totaal 47 grondgebonden woningen en 30 appartementen. In de afrondende fase zijn 105 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd in drie appartementengebouwen bovenop een stallinggarage met bergingen. Door Elan Wonen zijn 80 appartementen afgenomen.

Strukton Projectontwikkeling heeft Land in Zicht ontwikkeld waarbij Strukton Worksphere zorg heeft gedragen voor de realisatie. De woningen en appartementen zijn ontworpen door RPHS+ te Voorburg.

Met de realisatie van ‘Land in Zicht’ is een landmark gebouwd. Door de bouw van de Schoterbrug is er een nieuwe verbinding ontstaan en tegelijkertijd heeft de omgeving een grote impuls gekregen. Van ‘rafelrand’ van de stad naar moderne en aantrekkelijke woonwijk. Dat is het resultaat van Land in Zicht.