Veilig, gezond en duurzaam weer naar school

Het nieuwe schooljaar is gestart, de herfstvakantie nadert alweer.

Strukton Worksphere verzorgt het veilig, gezond en duurzaam functioneren van de technische installaties van de schoolgebouwen van VCO Oost-Nederland en de Stichting Consent. Een comfortabele omgeving heeft immers direct invloed op het welbevinden van de leerlingen, medewerkers en bezoekers.

Het prestatiegericht onderhoud aan de technische installaties van 45 basisscholen van de Stichting Consent en VCO Oost-Nederland is sinds 1 juli 2016 gegund aan Strukton Worksphere. Naast de uitvoering van het preventief en correctief onderhoud aan de 58.000m² bvo schoolgebouwen, verspreid over 45 locaties, is een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor urgente storingen afgesproken.

Gezamenlijk verantwoord energiebeheer
Stichting Consent, VCO Oost-Nederland en Strukton Worksphere delen de verantwoordelijkheid met betrekking tot energiebeheer. Stichting Consent en VCO Oost-Nederland zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt en Strukton Worksphere is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de installaties. Samen zetten partijen zich in voor energiebeheersing en verduurzaming.

VCO Oost Nederland
“Het is onze droom onderwijs te geven waarbij elk kind zijn of haar talent maximaal kan benutten. We gaan onze kinderen uitrusten voor de 21e eeuw, dat moeten we ook doen met methoden en technieken en in moderne gebouwen passend bij de 21e eeuw.”

VCO Oost-Nederland
Hoge eisen aan kwaliteit
Het bestuur van Stichting Consent en VCO Oost-Nederland stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs en levert onderwijs dat het beste aansluit bij uw kind en zijn/haar talentontwikkeling.

“Strukton Worksphere stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de gebouwen en installaties. Wij ondersteunen het primaire proces van Stichting Consent en VCO Oost-Nederland door te zorgen voor veilige, betrouwbare en duurzame gebouwen met onze kennis, methodieken, technieken en innovaties.” aldus René Groot Wassink, Strukton Worksphere, vestigingsdirecteur Deventer

De leerlingen, medewerkers en bezoekers van de 45 basisscholen van de Stichting Consent en VCO Oost-Nederland wacht – ook na de vakantie weer – een comfortabel en eigentijds schoolgebouw.