Hybride operatiekamers gerealiseerd

Strukton Worksphere realiseerde voor een ziekenhuis in het zuiden van het land twee van deze hightech operatiekamers.

Nederland is voorloper in de toepassing van hybride operatiekamers (OK’s). Strukton Worksphere realiseerde voor een ziekenhuis in het zuiden van het land twee van deze hightech operatiekamers. Ze werden ingepast tussen de bestaande operatiegebouwen. Een complexe operatie, aangezien de medische staf tijdens de uitbreiding gewoon doorwerkte.

Een veeleisend project, mede omdat de hybride operatiekamers tussen twee bestaande operatiegebouwen in werden gebouwd, in een vrij krappe planning, en met de nadrukkelijke bepaling dat de medische processen in de twee bestaande operatiegebouwen doorgang moesten vinden zonder hinder of risico’s. We werkten dus met flinke randvoorwaarden op het gebied van continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid.

Werken met winkel open
De oplossing werd gevonden in compleet gescheiden processen, waarbij het bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig personeel nooit in aanraking kwam met medisch personeel of patiënten. De uitbreiding op een bestaande locatie bleek met een goede projectbegeleiding uitstekend uitvoerbaar. Projectleider Bastiaans: “We hebben de huidige en toekomstige werkprocessen goed doorgrond voordat we ons plan van aanpak maakten. Bij een dergelijk project zijn veel verschillende disciplines betrokken die optimaal op elkaar afgestemd moeten worden, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, het werken met medische gassen en zeker ook het verificatie- en validatieproces.”

Veel aandacht is in dit project besteed aan het creëren van een omgeving die voor zowel patiënten als medisch personeel prettig is om in te verblijven en te werken. Dit is onderdeel van de zorgpropositie die Strukton Worksphere hanteert: de beste zorg in gezonde gebouwen.

Hybride OK
Een hybride OK combineert de functionaliteiten van een conventionele operatiekamer met digitale beeldvorming via scans. Hybride operatiekamers zijn bovendien dermate controleerbaar qua luchtkwaliteit en hygiëne dat ter plekke kan worden overgegaan op een manuele ingreep als de situatie dit vereist. Kort na de ingebruikname kwamen buitenlandse specialisten al op werkbezoek om te zien hoe in de nieuwe hybride OK’s wordt gewerkt met de opstelling van inblaasplenum, röntgenboog en omringende apparatuur. Met de hybride operatiekamers heeft het ziekenhuis dan ook goed invulling kunnen geven aan zijn voortrekkersrol.

Meer weten over onze integrale aanpak bij hybride OK’s? Lees meer in het het gehele artikel.

Dit artikel is verschenen in FMT Gezondheidszorg (september 2016).