Energiemanagement door Strukton PULSE

Met deze uitgebreide vernieuwde versie stapt Strukton PULSE dieper in de wereld van energiemanagement.

En dit is meteen een flinke stap; het energieverbruik wordt integraal met het comfort en het presteren van de installaties geanalyseerd én bewaakt. Dat maakt Strukton PULSE uniek. Omdat energiekosten zo’n 40% van de exploitatiekosten van een gebouw betreffen, behalen we met deze integrale benadering grote besparingen.

Strukton Worksphere levert geen software en geen gouden bergen, maar een gebouw waarin het prettig verblijven en prettig werken is. Een gebouw waar u graag weer terugkomt. Strukton PULSE staat daarbij centraal in onze integrale aanpak: data-analyse van energieverbruik bij het gewenste comfort met een wakend oog naar het optimaal functioneren van de installaties. En combineer dat eens met het juiste onderhoud; Strukton PULSE beheerst het allemaal.

Geen software
Energiemanagement begint vaak met het maken van een volledig energiescan van een gebouw door een consultant. Hierbij wordt het elektriciteits-, gas-, warmte/koudeopslag- en waterverbruik inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken of er kansen zijn voor verbetering. Het Strukton PULSE platform biedt alle mogelijke analyses.

Natuurlijk staat energieverbruik in verband met het gebruik van het gebouw, behorend bij het gewenste of afgesproken comfort en het gedrag van de installaties. Verbeteringen kunnen door onze specialisten direct vanuit de PULSE Connect portal worden doorgevoerd in het gebouwbeheersysteem (GBS). Het effect daarvan is meteen zichtbaar in de Performance Monitor en Strukton PULSE bewaakt 24/7 of alle verbeteringen blijvend het gewenste effect hebben. Meer en beter inzicht met behulp van de software levert op zichzelf niets op, maar op het moment dat dit inzicht met kennis en vakmanschap wordt gecombineerd, dan realiseren we resultaten. 

Gouden bergen
De uitgebreide vernieuwde versie van Strukton PULSE biedt inzicht in zowel het energieverbruik én het comfort, als hoe de technische installaties functioneren. Gecombineerd met het vakmanschap van Strukton Worksphere is het daarmee mogelijk om verbruikskosten aanzienlijk te verlagen en CO2-uitstoot te verminderen. Het resultaat? Een verbetering van het comfort in uw gebouw en een doelmatigere inzet van uw installaties. Dat laatste verlengt de levensduur of verlaagt de onderhoudsfrequentie van de technische installaties.

Bekijk de energiemodule en alle overige mogelijkheden op www.struktonpulse.nl

Strukton PULSE

Energiemanagement door Strukton PULSE: bewaken en analyseren van én energieverbruik én comfort én prestaties van de technische installaties. Integrale benadering, grote besparingen.