Duurzaam beheer en onderhoud bij Delta Lloyd

Strukton Worksphere verzorgt per 1 juli 2016 het beheer en onderhoud van meerdere panden van financieel dienstverlener Delta Lloyd.

Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van dit beheer- en onderhoudscontract. De integrale aanpak op elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en bouwkundig gebied geeft de Delta Lloyd panden in deze steden een boost. Strukton Worksphere voert zowel preventief als correctief onderhoud uit. Op het gebied van beheer wordt onder andere de zorg voor wettelijke keuringen, legionellabeheer en de NEN3140-norm uit handen genomen. Bovendien pakt Strukton Worksphere projectmatige werkzaamheden op. 

Verduurzamen
Het verduurzamen van de panden, waaronder een reductie in het elektriciteits- en gasgebruik, is voor Delta Lloyd een belangrijk thema. De energieconsultants van Strukton Worksphere stellen hiertoe een energie-effici├źntieplan (EEP) en een Energy Efficiency Directive (EED) op. Uit deze rapportages volgen voorstellen met maatregelen om de huisvesting in Amsterdam en Helmond verder te verduurzamen.

Daarnaast zorgt de inzet van Strukton PULSE, het platform waarmee we gebouwinstallaties op afstand kunnen monitoren en mogelijk storingen vroegtijdig kunnen ontdekken, ervoor dat de gewenste CO2-reductiedoelstellingen tijdens de exploitatieperiode worden behaald en geoptimaliseerd.