Herontwikkeling rijkskantoor De Knoop Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrecht en het consortium RCreators gaven het startsein voor de herontwikkeling van rijkskantoor De Knoop.

Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrecht en het consortium RCreators (een samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) gaven op dinsdag 21 juni het officiële startsein voor de herontwikkeling van rijkskantoor De Knoop in Utrecht. Door op het bouwterrein te assisteren bij het aanbrengen van de boorput luidden zij symbolisch de start van de bouwwerkzaamheden in. Het Rijksvastgoedbedrijf vertegenwoordigde daarbij de toekomstige gebruikers.

Duurzame herontwikkeling
Het verouderde complex ondergaat een duurzame herontwikkeling tot rijkskantoor waarin verschillende rijksdiensten hun intrek zullen nemen. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt is zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Het casco van de voormalige Knoopkazerne wordt getransformeerd tot duurzaam rijkskantoor en met als uitbreiding een vergadercentrum voor duizend bezoekers. Een atrium verbindt het vergadercentrum en de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte wordt ingericht met ‘het Knoopplein’ en een tijdelijk paviljoen.

Pps-project
De herontwikkeling van rijkskantoor De Knoop is een pps-project. Het consortium RCreators verzorgt het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie. Na de ingebruikname in 2018 start de exploitatiefase met een looptijd van twintig jaar.