Installaties en comfort beheerst met PULSE

Met Strukton PULSE komen uitgebreide analysemogelijkheden beschikbaar voor het beheersen van installaties en comfort in gebouwen.

Hier ligt een enorme potentie om installaties optimaal in te regelen, zodat gewenst comfort bij minimaal energiegebruik en maximale levensduur wordt bereikt.

Strukton PULSE kijkt dwars door het gebouw, voelt of het comfort prettig was en ziet of installaties goed hebben gefunctioneerd. Dat voorkomt niet alleen klachten en een te hoge energierekening, maar ook te hoge slijtage en ongepland vervangingsonderhoud. Met oog op de toekomst, CO2-reductie en lage total cost of ownership (TCO).

PULSE kijkt
Alle prestaties kunnen 24/7 automatisch worden bewaakt, PULSE kijkt altijd mee. Bewaking gaat door middel van honderden rekenregels (algoritmen) waarmee continu wordt berekend of wordt voldaan aan alle eisen. Afwijkingen worden gezien en met een zogenaamde PULSE-melding aan de beheerder gemeld. Deze kan hierop direct ingrijpen, nog voordat een storing of klacht ontstaat.

PULSE zieAls een afwijking is gezien, kan de betreffende installatie eenvoudig op alle niveaus worden geanalyseerd en vanuit de Strukton PULSE Connect-portal direct worden bijgeregeld. Dit kan ter plekke, of vanaf elke locatie online. Hierdoor wordt de functiehersteltijd enorm teruggebracht, maar kan ook bijvoorbeeld pendelen van een installatie worden gecorrigeerd.

PULSE voelt
Het comfort wordt gevoeld door per ruimte o.a. temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit te registreren en in praktische dashboards weer te geven. Wat gewenst comfort is, wat de gebruikstijden van het gebouw zijn, kan volledig vrij worden ingesteld in afstemming met de klant. Doel en gevolg, een prettig klimaat voor de gebruiker van het gebouw tegen minimaal energieverbruik.

Oh ja, alle gebouwen van een vastgoedbeheerder zijn vanuit Strukton PULSE integraal te beheren, onafhankelijk van alle techniek die daar achter zit. Tussen gebouwen is direct te schakelen zodat prestaties en periodes snel kunnen worden vergeleken. Wel zo makkelijk!