Beste lucht voor 14 OK’s Isala Zwolle

Strukton Worksphere heeft de luchtbehandeling van 14 operatiekamers (OK’s) van het Isala Ziekenhuis Zwolle verder geoptimaliseerd en gestabiliseerd.

Door de gefaseerde aanpak tijdens het project waren er altijd voldoende OK’s beschikbaar. Prefabricage, fasering van de optimalisatie én uitvoering in de weekenden heeft hinder voor patiënten, zorgprofessionals en bezoekers beperkt en stelde de continuïteit van de zorg voorop.

Isala betrok in augustus 2013 een nieuw ziekenhuis met 14 OK’s. Veranderende werkprocessen en de hierbij behorende comfortvraag leiden tot vraag naar optimalisatie van de luchtbehandeling en de bijbehorende regelingen. Strukton Worksphere stelde in samenwerking met Isala en bestaande (onderhouds)partijen een plan van aanpak op dat door de gefaseerde aanpak en veel aandacht voor veiligheid en kwaliteit, de hinder beperkte en de continuïteit van de zorg garandeerde.

Luchtbehandeling op OK van groot belang
Het klimaat in OK’s luistert nauw. Onder andere temperatuur, ventilatie, drukverschil en luchtreinheid dragen bij aan de veiligheid van patiënt (infectiepreventie) en professional (comfort). Veel verschillende factoren zijn van invloed op een goede klimaatregeling in de OK. Denk hierbij onder andere aan het aantal deurbewegingen, de plaats van de operatietafel en de grootte van het operatieteam, de duur van de operatie en het type ingreep voor de patiënt. Voor het topklinische ziekenhuis Isala in Zwolle behoort de luchtbehandeling optimaal te zijn voor de beste patiëntenzorg.

Snel, efficiënt, zonder overlast
Door in prefabricage installatie- en bouwkundige componenten te assembleren, versnelde Strukton Worksphere het bouwproces en minimaliseerde zij de kans op verstoring van het zorgproces en de bedrijfsvoering. Slim; de OK’s zijn immers het hart van de productie van het ziekenhuis.

Een vast uitvoeringsteam van Strukton Worksphere realiseerde, in samenwerking met een projectteam van Isala, vanuit een LEAN-planning de aanpassingen in het OK-centrum en bijbehorende technische ruimten. De aanvoerroutes door het ziekenhuis, het transport met afgesloten (rol)containers; alles was erop gericht om hinder door geluid, trillingen of stof te voorkomen. Zo werd bijvoorbeeld bij de plaatsing van hoge kranen rekening gehouden met de aanvliegroute van de traumahelicopter.

Specialisten pur sang
Een integraal technisch team van Strukton Worksphere, waarin elektrotechnische, werktuigbouwkundige, regeltechnische en bouwkundige expertise is geborgd, is gespecialiseerd in het inrichten van een veilige en goed georganiseerde uitvoering bij zorginstellingen. Continuïteit van de zorgverlening en het minimaliseren van tot overlast leidende factoren zijn hierbij ons uitgangspunt. Met de optimalisatie van de luchtbehandelingssystemen is in Isala Zwolle een nieuwe stap gezet naar de beste zorg in een gezond gebouw.