1e NEN-ISO 55001 voor vastgoed PPS

Het eerste NEN-ISO 55001 certificaat voor een vastgoed PPS voor Komfort EBV, de exploitatiemaatschappij van de Kromhout Kazerne in Utrecht.

De projectmatige aanpak, begeleiding en training door Strukton Worksphere Assetmanagement resulteerde in het binnen één jaar behalen van deze certificering. Een kwaliteitsimpuls, zowel voor het beheer van de assets als voor het Komfort-team, met een comfortabele verblijfsomgeving en tevreden gebruikers als uitkomst.

Assetmanagement bij Komfort omvat alle gebouwen en installaties, het terrein en de voorzieningen die door Strukton Worksphere worden beheerd en onderhouden om gedurende de gehele looptijd van 25 jaar te voldoen aan de outputspecificaties van Defensie. Het certificeren van het assetmanagementsysteem levert een kwaliteitsimpuls voor het beheer van de assets.

Hoogste standaard
Het certificaat bevestigt op basis van internationaal vastgestelde criteria dat de methodiek en de middelen die Strukton Worksphere gebruikt om het onderhoud aan te sturen, voldoen aan de hoogste standaard van assetmanagement, zoals vastgelegd in de NEN-ISO 55000 normenreeks.

De projectmatige aanpak door de afdeling Assetmanagement van Strukton Worksphere was zowel efficiënt als doeltreffend. In een quick scan is getoetst of aan alle normeisen werd voldaan met de bestaande organisatiestructuur, werkwijzen, middelen en methoden. Daarnaast is het bestaande kwaliteitshandboek aangepast op het gebied van assetmanagement en werd het voltallige team van Komfort getraind in het opgezette assetmanagementsysteem. Bovendien heeft Strukton Worksphere afdeling Assetmanagement de KIWA auditdagen voorbereid en begeleid, met als resultaat dat het gehele traject van start tot en met certificering binnen één jaar is doorlopen.

NEN-ISO 55001
Strukton Worksphere, marktleider op het gebied van PPS’en voor gebouwen, zet middelen en methoden in voor optimaal assetmanagement en werkt zo aan de beste kwaliteit in beheer en onderhoud en een comfortabele verblijfsomgeving voor haar klanten. Strukton Worksphere feliciteert Komfort EBV die het eerste NEN-ISO 55001 certificaat voor vastgoed PPS in ontvangst heeft mogen nemen.

Over de Kromhout Kazerne
De Kromhout Kazerne is het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, het Commando DienstenCentra en onderdelen van de Defensie Materieel Organisatie. Strukton Worksphere is partner in het consortium Komfort dat de herontwikkeling inclusief renovatie voor zijn rekening nam en sinds 2012 de exploitatie in handen heeft. De looptijd van dit DBFMO-contract bedraagt 25 jaar.

Over Strukton Worksphere
Strukton Worksphere, onderdeel van Strukton, creëert door in te zetten op kennis, techniek en innovatie een gezonde, veilige, comfortabele en duurzame omgeving waarin mensen kunnen verblijven, werken en reizen. Strukton Worksphere: clever technology for modern life.